Skip to main content

Kemikere finder spor af guld i Tycho Brahe

Kemiske analyser af Tycho Brahes jordiske rester har afsløret, at den verdensberømte astronom var udsat for store mængder af guld indtil en til to måneder før sin død.

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Den danske astronom Tycho Brahe var en mand, der omgav sig med masser af guld, konkluderer kemikere efter at have analyseret hans hår og knogler.

-Vi har fundet spor af guld i prøver af Tycho Brahes hår og knogler, og vi kan dermed fastslå, at han på en eller anden måde har indtaget guld. Det er en overaskende opdagelse, siger Kaare Lund Rasmussen, lektor på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU.

Han har haft adgang til at analysere stykker af hovedhår, skæghår, øjenbrynshår og knogler fra Tycho Brahes jordiske rester, efter en åbning af graven i 2010.
De videnskabelige resultater er netop offentliggjort i tidsskriftet Archaeometry.

Ingen naturlig forklaring
De nye analyser af tre hårprøver viser, at deres indhold af guld er 20– 100 gange højere end hos et normalt nutidsmenneske. Men da der ikke findes naturlige kilder som jord eller vand, der kan give sådan en guldpåvirkning, må Tycho Brahe derfor jævnligt have været udsat for guld i sin hverdag.

-Vi ved, at Tycho Brahe var meget velhavende, så han kan have brugt bestik og tallerkener af guld. Eller måske fik han vin tilsat bladguld, vurderer Kaare Lund Rasmussen og tilføjer:

- Det kan også være, at han fremstillede og indtog eliksirer, der indeholdt guld. Han kan også have været en aktiv alkymist i lighed med mange andre videnskabsfolk i den periode, tilføjer han.

Mystisk ændring kort før død
I alt har forskerne i denne omgang ledt efter ti forskellige grundstoffer i prøverne fra Tycho Brahe.

Og selv om de også har fundet rester af jern, kobolt, arsen og sølv, er det kun mængderne af guld, der virkelig overstiger, hvad man kunne forvente.

-Det virkelig interessante ved vores undersøgelser er, at vi kan se, at koncentrationen af guld begynder at falde en til to måneder før Tycho Brahes død. Tilsyneladende sker der altså et eller andet i Brahes liv, som en til to måneder før hans død får ham til at ændre vaner, påpeger Kaare Lund Rasmussen.

Teori om kviksølvforgiftning afvist
I mange år har der været en udbredt teori om, at Tycho Brahe døde af kviksølvforgiftning, men den teori har Kaare Lund Rasmussen selv været med til at afvise.

SDU-forskeren har i flere år beskæftiget sig med Tycho Brahes dødsårsag, og han er en del af et dansk-tjekkisk forskerhold, som tilbage i 2010 fik tilladelse til at undersøge Tycho Brahes jordiske rester.

Et af formålene var netop at finde frem til, om astronomen var død af en kviksølvsforgiftning, og i 2012 kunne Kaare Lund Rasmussen sammen med fysikeren Jan Kucera fra det kernefysiske institut i Prag samt flere andre kolleger fastslå, at det ikke var tilfældet.

Dødsårsag er fortsat ukendt
Tværtimod vurderede forskerne, at astronomen i de sidste fem-ti år af sit liv sandsynligvis ikke havde været udsat for en kviksølvbelastning, der var højere end normalt.

Dermed forblev dødsårsagen ukendt.

I de nye analyser har forskerne også undersøgt, om Tycho Brahe led af en række stofskiftesygdomme, men også det kan de nu udelukke.

Ingen akut forgiftning
Eftersom metalkoncentrationerne i Tycho Brahes hår aftager i de yngste dele af hårstråene, vidner det om, at han ikke var udsat for metaller den sidste måned før sin død. Måske fordi han i den periode var for svag til at arbejde i laboratoriet.

-Det siger os flere ting. Dels døde Tycho Brahe ikke af en akut forgiftning. Og dels skal vi måske flytte fokus og interessere os mere for, hvad der kan være sket i de sidste to måneder af hans tilværelse. Hidtil har man i høj grad fokuseret på de sidste 11 dage af hans liv, efter at han havde været til middagsselskabet hos sin bekendte og derefter lå syg, siger Kaare Lund Rasmussen og tilføjer:

-Men det er en diskussion, som jeg vil overlade til historikerne.

Billedtekst: Det øverste foto er taget i Prag, da forskerne åbnede Tycho Brahes kiste for at undersøge hans jordiske rester.

Prøverne fra Tycho Brahes grav

I 2010 åbnede et dansk/tjekkisk forskerhold Tycho Brahes grav i Church of Our Lady Before Tyn i Prag, Tjekkiet. Man udtog en række prøver af hår, tænder, knogle og tekstiler fra graven, hvorefter Tycho Brahe blev begravet igen. Det er disse prøver, som forskerne fortsat kan trække forskellige analyser ud af.

Kaare Lund Rasmussen er kemiker på Syddansk Universitet

Han har igennem sin forskning beskæftiget sig med mange spektakulære mysterier. Eksempelvis har han været involveret i dateringen af dødehavsrullerne. Han har undersøgt et af de største meteornedslag i historien. I de senere år har han især specialiseret sig i at måle kviksølvindhold i skeletter. Gennem tiden har han analyseret fund lige fra stenalderen til renæssancen, men det er især Middelalderen, han beskæftiger sig med.

Redaktionen afsluttet: 30.11.2016