Skip to main content
DA / EN
Ledelse

Ledere tænker strategi frem for faglighed

Faglig ledelse er sivet ud af de offentlige lederes jobbeskrivelser til fordel for strategiplaner og forandringsledelse. Men er det nu en god idé, spørger SDU-forsker.

 Af Morten Vittrup Lund, presse@sdu.dk 18-07-2016

 Hvor er den faglige ledelse blevet af i det offentlige Danmark?
Det spørger SDU-lektor Søren Voxted om. I forbindelse med tilblivelsen af en ny bog, "Faglig ledelse i offentlige organisationer" har han undersøgt, hvordan det står til med den faglige ledelse i det offentlige.

Altså faglig ledelse forstået som den ledelsesgren, der søger at højne kvaliteten af det offentliges ydelser - hvad enten der er tale om ældrepleje, borgerservice eller inklusion i folkeskolen.

Søren Voxteds egen forskning – og en bunke litteratur på området i øvrigt - viser, at faglig ledelse over en bred kam stort set er forsvundet fra ledernes jobbeskrivelse.

De seneste årtiers fokus på optimering og effektivisering har betydet, at andre ledelsesgrene som strategisk ledelse og forandringsledelse er blevet prioriteret over den faglige ledelse.

Faglig ledelse uddelegeres

- Faglig ledelse er sivet ud af jobbeskrivelsen, også i praksis. Netop hele denne stræben efter professionalisme i den offentlige sektor har gjort, at man har uddelegeret den faglige ledelse til de ansatte, lyder det fra Søren Voxted.

Han henviser blandt andet til en statistik fra LO fra 2011, der viste, at næsten 70 procent af dem, der kalder sig førstelinjeledere i det offentlige, ikke havde personaleansvar.

Det er netop det offentliges første geled af ledere, de såkaldte førstelinjelederne, som Søren Voxted sætter fokus på i sin bog. Børnehaveledere, ældreplejeledere, halinspektører, afdelingssygeplejersker, borgercenterchefer. Den slags. Ledere med folk under sig og ledere over sig.

De er afgørende for, at den offentlige sektor kan levere ydelser af en tilstrækkelig høj kvalitet til borgerne, påpeger han.  Det er dem, der har evnerne og overblikket til at forankre kvaliteten af det arbejde, som medarbejderne udfører.

 Tegning: Lars Ole Nejstgaard

Skat er det bedste eksempel

Desto mere paradoksalt er det, at førstelinjelederen skal tænke mere i strategi end faglighed, når nu skiftende regeringers store reformer står og falder på, om eksempelvis folkeskoler og jobcentre kan levere den nødvendige kvalitet.

- Hvorvidt en arbejdsmarkedsreform eller en skolereform lykkes, afhænger jo i sidste ende udelukkende af, om medarbejderne har den nødvendige faglighed. Uanset om der tale om, at borgeren skal erhverve sig et kørekort nede på borgerservice eller en ungdomsuddannelse, indvender Søren Voxted.

Skats veldokumenterede problemer med det fælles inddrivelsessystem og svindel med udbytteskat ser Søren Voxted netop som et kerneeksempel på en offentlig organisation, der døjer med efterveerne af mangelfuld faglig ledelse.

Lederen er rykket væk fra gulvet

New Public Management, der blev introduceret som den hellige gral inden for modernisering af den offentlige sektor i 1991, har de senere år måtte tage imod en del tæsk, blandt andet i hjemlandet England.

Ifølge Søren Voxted har visse NPM-tilhængere i dag da også erkendt, at man glemte at inkludere faglig ledelse i dén bevægelse, men det er langt fra kun New Public Managements skyld, mener han.

Antistrømningerne til New Public Management og deres fokus på selvledelse og primadonna-ledelse bærer en lige så stor del af ansvaret, påpeger Søren Voxted.

Disse strømninger har også været med til at rykke førstelinjelederen længere væk fra gulvet, selvom erfaringerne har vist, at der i en epoke med så radikale forandringer i den offentlige sektor nok snarere var behov for, at lederen rykkede tættere på gulvet.

Det store mantra

- Men den her bog er ikke et indlæg i diskussionen om New Public Management. Det er klart, at den udfordrer mange af ideerne i NPM, men den er lige så meget et opgør med New Public Managements modstrømninger.

- I virkeligheden er den et forsøg på at finde et ledelsesmæssigt alternativ til at håndtere de udfordringer, den offentlige sektor står overfor, siger Søren Voxted.

For udfordringer er der stadig masser af i horisonten, understreger han.

- Forandring er det store mantra. Det slipper vi ikke udenom. Og det skal vi heller ikke forsøge at gøre. Men min pointe er bare, at faglig ledelse er en uundværlig del af det at styrke det yderste led i kæden.

Mød forskeren

Søren Voxted er lektor på Institut for Marketing og Management Hans nye bog ’Faglig ledelse i offentlige organisationer’ er udkommet på Hans Reitzels Forlag. Bogen bygger bl.a. på feltstudier af syv førstelinjeledere i det offentlige, hvoraf Søren Voxted selv har mandsopdækket de fire af dem tre-fire gange om måneden i et år.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.08.2016