Skip to main content

GET

Ny håndbog om sexisme i universitetsverden

Eva Sophia Myers, der er teamleder i SDU’s Gender Equality Team har været med i arbejdet om en ny håndbog om sexisme, der udgives i dag den 4. november. Hun håber, at bogen kan være en hjælp til dem, der er involveret i sexisme-sager på alle niveauer.

Af Nicolai Lynge Drost, , 04-11-2021

Da der i oktober 2020 blev rundsendt en mail til alle universitetsansatte, var Eva Sophia Myers en af afsenderne. Hun og de 15 andre kvindelige kollegaer fra forskningsverdenen skrev rundt til hele deres netværk og bad alle – uanset køn – om at underskrive og rapportere tilbage, hvis de havde oplevet sexisme i deres virke som forsker.

689 skrev under, mens initiativgruppen modtog over 800 vidnesbyrd, hvor afsenderen enten selv havde oplevet sexistiske situationer eller set det ske for kolleger.

Den markante tilbagemelding resulterede i en forsidehistorie på Politiken og stor mediebevågenhed i dagene efter. Det blev på den måde én ud af flere initiativer i den anden danske #MeToo bølge i efteråret 2020, og samtidig blev det startskuddet til den håndbog om sexisme, der i dag udgives online.

Teori, eksempler og gode råd

Bogen er ifølge medforfatter Eva Sophia Myers inddelt i tre dele. Hvor bogen i første del griber sexisme-begrebet an fra en teoretisk vinkel og forklarer hvad sexisme er, hvordan det skal forstås, og hvordan man kan bruge det til at forstå effekten af ens kontakt til kolleger eller medarbejdere. Denne del bygger på forfatternes forskning og praksis og professionelle erfaring.

Organisationer er meget sjældent gearet til effektivt og reelt at håndtere situationer med sexisme.

Eva Sophia Myers, teamleder i SDU’s Gender Equality Team

I anden del præsenteres en række vignetter, som er baseret på de mange vidnesbyrd, der blev indsendt. De er blevet behandlet videnskabeligt og inddelt i kategorier efter hændelsestype. Og der er anvisninger til, hvordan man kan bruge vignetterne som udgangspunkt for konstruktive dialoger.

I den sidste sektion beskriver håndbogen, hvordan man kan handle som enkeltindivid, som leder, som TR, som offer og også som organisation i en sag om sexisme. Noget, der ifølge Eva Sophia Myers helt generelt er behov for mere viden omkring. Derfor er det også håbet, at bogen er anvendelig for alle organisationer, ikke kun i universitetssektoren.

Ole Skøtt, der er formand for SDU's centrale ligestillingsudvalg hilser håndbogen velkommen og har stotre roser til det foregående arbejde.

- Der er her gjort en fremragende indsats med at samle, organisere og formidle viden og indsigter inden for dette komplekse område. Særligt værdifuldt er de præcise og gennemtænkte forslag og anvisninger til, hvordan man griber problemstillingerne an. Stort tak til den nationale arbejdsgruppe, der har ydet en rigtig flot indsats, siger Ole Skøtt.

Fokus på de menneskelige konsekvenser

- Organisationer er meget sjældent gearet til effektivt og reelt at håndtere situationer med sexisme. Vi vil gerne hjælpe med at sikre, at studiemiljøet og arbejdsmiljøet forberedes, og at alle ved, hvor man skal henvende sig, hvis man er ude for sexisme. Et vigtigt budskab er ikke kun at kigge på det juridiske aspekt, men at der også er fokus på de menneskelige og ofte meget langtrækkende professionelle konsekvenser af at blive udsat for sexisme, siger hun.

De mange historier har sat gang i et fokus på problemet hos de danske universiteter. Derfor Eva Sophia Myers og de andre initiativtagere sideløbende med arbejdet med håndbogen også været ude og tale om sexisme. Ifølge hende er det vigtigt at understrege, at det ikke handler om at hænge nogen ud.

- Vi har afholdt præsentationer og workshops og ydet rådgivning for at geare hele sektoren ift. at være mere fintfølende. Vi peger ikke fingre, men vi skal konstruktivt videre, og det er også det, bogen skal hjælpe til, siger hun og forklarer, at SDU i kølvandet på underskrifterne nedsatte en taskforce, hvis anbefalinger for at komme uønsket seksuel opmærksomhed til livs er ved at blive implementeret.

Brugt fritiden på arbejdet – og stiller det åbent til rådighed

De timer, Eva Sophia Myers og resten af holdet har investeret i håndbogen og hjemmesiden, er sket uden for arbejdstiden.

- Det er et forsøg på at ære dem, der har stillet sig frem, og som peger utvetydigt på, at der er et problem her. Det er meget svært at åbne op for denne type krænkende erfaring, og de fleste der har prøvet det, har slået sig yderligere i selve denne proces. Vi føler et stort ansvar for at bruge de beretninger og den tillid der er vist os til noget. De skal nytte noget og være med til at ændre på tingene, siger hun.

Bogen kan hentes gratis på hjemmesiden https://sexismedu.dk/, hvor der står meget mere om initiativet og arbejdet forud for håndbogen.

Arbejdsgruppen består af ansatte fra alle universiteter, og der er givet økonomisk støtte til realiseringen af projektet fra Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet.

Redaktionen afsluttet: 04.11.2021