Skip to main content

Anna Schneider-Kamp

Anna Schneider-Kamp

Af Marlene Jørgensen, marl@sam.sdu.dk

Hvorfor blev du forsker?

Jeg er fascineret af mennesker som sociale væsner og af at forstå, hvad det er, der driver os mennesker og vores komplekse adfærd. Og så synes jeg, at det er et spændende og meget varierende job, hvor jeg aldrig kommer til at kede mig.

 

Hvad overvejede du ellers at blive?

Som barn drømte jeg om at være fuldtidshundelufter. Senere hen kunne jeg godt have tænkt mig at arbejde i sundhedssektoren, men i stedet er jeg endt med at kigge på den lidt udefra, hvilket måske er endnu mere spændende. Den tværfaglige tilgang til sundhed er vigtig og kan bidrage til at forbedre sundhedsaktørernes interaktion og navigation på sundhedsområdet.

 

Hvilket spørgsmål vil du allerhelst finde svar på?

Hvordan sundhed kan personaliseres og tilpasses til den enkelte ved at tage højde for sproglige, kulturelle og sociale forskelle.

 

Hvad er det største, som er sket inden for dit felt?

Det er nok den måde, som patientrollen har ændret sig på i årenes løb, f.eks. i kølvandet på digitaliseringen af sundhedsvæsenet og et øget fokus på patientcentrering, hvor behandling og pleje bliver tilpasset til den enkeltes behov, værdier og muligheder. Det har øget efterspørgslen efter tværfaglig og tværsektoriel forskning om sundhedsemner.

 

Hvordan håber du, at andre kan få gavn af din forskning?

Mine indsigter i patientens nye rolle og sociale faktorers betydning for sundhed har potentialet til at give sundhedsfagligt personale bedre forudsætninger for at møde patienterne, hvor de er, og altså inddrage patienterne mere i deres egen sundhedspleje. Derudover kan det på lang sigt føre til mere hensigtsmæssige og personaliserede sundhedspolitikker, hvis beslutningstagere opnår en større forståelse af patienternes forskellige behov og udfordringer.

 

Hvilken anden forsker beundrer du mest?

Der er så mange inspirerende forskere, jeg kunne nævne, især når man tager udgangspunkt i et tværfagligt perspektiv. Det kunne være en af de franske sociologer som Pierre Bourdieu og Michel De Certeau, som begge har præget min forståelse for, hvordan mennesker agerer. Det kunne være Talcott Parsons og hans indsigt i den sociale sygerolle eller Peter Conrad, der på mange måder var forud for sin tid med sin forståelse af medicinens sociologiske aspekter.

 

Hvilken anden person ville du helst være?

Det kunne være sjovt at opleve verden gennem en mandekrop og især mandehjerne. Jeg har ingen specifik mand, som jeg gerne ville være. Men som et lille eksperiment… og så kun i 24 timer. Jeg er sikker på, at det kunne være en virkelig givende læringsproces for mig.

 

Hvad er din største styrke og din største last?

Jeg går ud fra, at jeg nok kunne pege på et par styrker, hvis det var nødvendigt. Men det synes jeg ikke er pænt selv at komme ind på. Min største last er vel, at min ”pyt knap” ikke altid virker, som den skal, så jeg nogle gange har svært ved at lade være med at bekymre mig og sige: ”Pyt med det!”

 

Hvad laver du i fritiden?

Det er afhængigt af, hvad jeg holder fri fra. Når jeg holder fri fra arbejdet, bruger jeg min tid sammen med min familie. Og når jeg holder fri fra dem, så er jeg nok mest glad for at få ro til at arbejde.

 

I hvilket land tilbringer du helst en ferie?

Svaret er jo næsten oplagt i den nuværende situation: ”Et corona-frit land, tak!” Ellers er jeg meget glad for Italien, men helst uden for de helt store turistbyer.

 


Gå tilbage til Gæstehjørnet

SDU Kommunikation Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 09.03.2023