Skip to main content
DA / EN
Ligestilling

SDU får ny plan for arbejdet med ligestilling og inklusion

Universitetets ledelse har godkendt en kvalitetssikringsmodel for SDU’s nye Gender Equality Plan. Dermed er der sikret en klar linje med en ledelsesmæssig forankring for arbejdet med ligestilling. I de kommende år søsættes arbejdet, så det kommer ud at leve på hele universitetet.

Af Nicolai Lynge Drost, , 06-09-2021

Syddansk Universitet har vedtaget en plan for arbejdet med ligestilling og inklusion, også kaldet en Gender Equality Plan (GEP).

Dermed afsluttes et omfattende arbejde faciliteret af GET, som er SDU’s Gender Equality Team, og universitetets centrale og lokale ligestillingsudvalg, som inden direktionens blåstempling har involveret diverse råd og udvalg på hele SDU.

Hele forløbet høster store roser fra SDU-ledelsen og konstitueret rektor Ole Skøtt, der også har været formand for ligestillingsudvalget under processen.

Del af SDU’s dna

Han er glad for, at SDU er kommet i mål med en vigtig plan. Han ser samtidig frem mod det kommende arbejde, hvor ord bliver til handling, og planen kommer ud at leve på campus.

– Vi har fået planen godkendt efter involvering af alle dele af SDU, og det betyder, at arbejdet med ligestilling fremover bliver bedre og mere klart forankret i hele universitet. Forløbet har været langt og professionelt, og det er en begejstret ledelse.

– Stor cadeau til GET-teamet for, at arbejdet med ligestilling og inklusion nu bliver en integreret del af SDU’s dna. Teamet er synlige udadtil og fungerer som en national videnbase inden for området, siger Ole Skøtt.

Teamet er synlige udadtil og fungerer som en national videnbase inden for området

Ole Skøtt, fungerende rektor

For medarbejderne på SDU betyder godkendelsen af universitetets GEP, at de nu alle kan forvente, at ledere – institutledere og områdechefer – har et solidt ansvar for at identificere, søsætte og gennemføre indsatser, der lokalt fremmer ligestilling og inklusion.

Dette arbejde starter op hen over det næste års tid med 1-2 konkrete indsatser per enhed, og det bliver indsatser, som alle medarbejdere kan bidrage til og aktivt tage del i.

Et vigtigt aspekt af dette er, at studerende også kan inddrages i arbejdet, både som aktører og som målgruppe.

Både centralt og tværgående

SDU’s Gender Equality Team er ansvarlige for introduktionen til arbejdet, og de er allerede godt i gang. Eva Sophia Myers er teamleder hos GET, og hun garanterer en løbende sparring fra teamets side.

– Vi i GET bistår enhederne i samarbejde med fakulteternes ligestillingsudvalg. SDU’s centrale ligestillingsudvalg og SDU’s International Gender Advisory Board er også med ombord og følger arbejdet tæt.

– SDU’s GEP er faktisk netop kendetegnet ved, at ligestillingsindsatsen kommer til at foregå både centralt og tværgående.

Vigtigt for forskningsstøtte

Udover at den nyligt vedtagne plan er et vigtigt skridt i arbejdet med ligestilling og inklusion, så er det også essentielt for fremover at kunne søge EU-forskningsmidler.

Horizon Europe-forskningsprogrammet har således indført et krav om, at man som forskningsinstitution skal arbejde dokumenteret med ligestilling for overhovedet at kunne modtage EU-kroner til forskning. Det forventes desuden, at andre forskningsfonde vil gå i samme spor.

Og nu kan der altså roligt sættes kryds i den boks fremover, når SDU’s forskere ansøger om forskningsmidler.

Redaktionen afsluttet: 06.09.2021