Skip to main content

Vision: Nationalt fodboldcenter ved SDU

Flere aktører arbejder på at etablere et unikt fodboldcenter ved SDU i Odense. Centeret skal løfte nogle af samfundets udfordringer, samle viden og udvikle fodbolden til gavn for alle.

Af presse@sdu.dk

En helt ny form for nationalt fodboldcenter skal placeres i Odense og knyttes til SDU.

Sådan lyder visionen fra DBU, Divisionsforeningen, Odense Kommune, Foreningen af Lokalunioner samt SDU.

Det er første gang, at fem så centrale og ligeværdige aktører er enige om i fællesskab at etablere et nationalt videns- og fodboldcenter, hvor det handler om at skabe en endnu større fodboldfaglig viden gennem innovation og forskning.

SDU leverer kvalificeret viden

På SDU er samarbejdet forankret på Institut for Idræt og Biomekanik. Et institut, der sidste år blev kåret til verdens sjette bedste idrætsinstitut blandt mere end 400 idrætsinstitutter på den anerkendte Shanghai Ranking liste.

─ Instituttet og SDU har fodbold som et strategisk satsningsområde og ansatte i september 2016 professor Peter Krustrup til at løfte området, siger institutleder Jørgen Povlsen og understreger:

─ Vi vil også på dette område være i den absolutte verdenselite og det nære og givtige samarbejde med de øvrige parter vil være med til at understøtte denne ambition.

Modeltegning af det kommende fodboldcenter på SDU

Højteknologisk stadion

Fodboldcenteret skal både være med til at få flere danskere ud på grønsværen, gøre både Sofie i 5. klasse og voksne Fodbold Fitness-spillere sundere i hverdagen og styrke Danmarks internationale konkurrenceevne ved at skabe optimale rammer for landets største talenter.

I projektplanen ligger allerede konkrete tegninger på både opførslen af et multifunktionelt stadion samt et højteknologisk Fodbold-exploratorium.

Planen indeholder også andre tilgængelige og moderne forsknings- og analysefaciliteter, der sætter fodboldfaglighed, udvikling og innovation i centrum.

Styregruppe arbejder videre

De fem parter er hver især repræsenteret ligeligt i en administrativ forankret styregruppe, der igennem en længere periode har arbejdet målrettet på at udforme og beskrive fodboldcenterets vision og mål.

Gruppen er nu enige om både den fodboldfaglige og sportslige linje og i den kommende tid vil arbejdet have fokus på at sikre et bæredygtigt fundament for at oprette det nationale fodboldcenter.

I sidste ende skal centret både komme bredden og eliten til gode.

Læs den fulde pressemeddelelse her

Kontakt

Jørgen Povlsen, lektor og institutleder for Institut for Idræt og Biomekanik

Kontakt

Redaktionen afsluttet: