Skip to main content
DA / EN
Forskning

Europæisk samarbejde baner vejen for bedre behandling af migræne

Forsker fra Syddansk Universitet og Esbjerg Grindsted Sygehus står bag nye europæiske anbefalinger til sygepleje til migrænepatienter

Af Nana Olejank Hansen, , 16-05-2024

En af de hyppigste typer af hovedpine er migræne. Migræne påvirker omkring 15 % af den voksne befolkning.

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle i behandling af hovedpiner, som for eksempel migræne. Nyt europæisk samarbejde har ført til, at der nu er lavet ekspertbaserede retningslinjer på området. Det kommer til at betyde bedre og mere ensartet behandling for patienterne på hovedpinecentrene.

-Udvikling af retningslinjerne giver os nu på tværs af landegrænser en fælles forståelse af sygeplejerskens opgaver og roller. Det er hensigten, at vi med retningslinjerne bliver i stand til at forske meget mere i sygeplejerskernes betydning for migrænebehandling, fortæller Louise Schlosser Mose, klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning og Esbjerg Grindsted Sygehus.

Migræne

Migræne kommer i anfald, som typisk både medfører hovedpine og følgesymptomer som kvalme og lyd- og lysfølsomhed.

Migræne medfører blandt andet nedsat livskvalitet og flere sygedage. Migræne udgør 14 % af alt sygefravær blandt erhvervsaktive. Årligt koster migræne 420 millioner kroner i behandling og 1,2 milliarder i tabt produktion.

Sygeplejerskerne har en central rolle i at hjælpe patienterne

På de europæiske hovedpinecentre møder patienterne ofte en sygeplejerske ved konsultationen, og netop deres roller og opgaver er nu blevet nærmere defineret.

Retningslinjerne baserer sig på et såkaldt Delphi-studiedesign. Det betyder, at eksperter på et område – i dette tilfælde migræne – sammen gennemgår den nuværende praksis samt kommer med forslag til ny praksis i flere spørgerunder. De justerer løbende til, så eksperterne når til enighed om, hvilke opgaver og roller der definerer sygeplejen.

På migræneområdet har det ført til dels en beskrivelse af sygeplejerskens rolle og opgaver i klinisk praksis, men også en beskrivelse af den undervisende del: Det vil sige, hvordan sygeplejerskerne bedst klæder patienterne på til at håndtere at leve med migræne.

-For patienterne vil det betyde, at vi nu som sygeplejersker har fået et klinisk arbejdsredskab, der kan sætte ramme om konsultationer og patientuddannelse samt højne kvaliteten. Med det fælles udgangspunkt får vi mulighed for at videreudvikle og justere sygeplejen til gavn for patienterne, forklarer Louise Schlosser Mose.

Allerede nu kommer anbefalingerne patienterne til gavn.

Om studiet

Sygeplejersker og neurologer fra 18 specialiserede hovedpinecentre i 10 europæiske lande har deltaget i studiet.

Studiet har ført til et klinisk værktøj, som kan bruges som tjekliste ved konsultationer ved hovedpinecentrene.

Her bliver blandt andet beskrevet, hvordan selve sygehistorien skal optages, men også anbefalinger til hyppighed og varighed af konsultationerne. Det bliver også beskrevet, hvordan sygeplejerskerne med specialviden om migræne kan og bør undervise dels patienterne, men også kollegaer indenfor sundhedsvæsenet.

Mød forskeren

Louise Schlosser Mose er klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning og Esbjerg og Grindsted Sygehus. Hun forsker kliniknært og inddrager både patienter og andre sundhedsprofessionelle i sin forskning.

Kontakt

Læs studiet

“Consensus recommendations on the role of nurses in headache care: A European e-Delphi study” er udgivet i tidsskriftet Cephalalgia.

https://doi.org/10.1177 /03331024241252161

Redaktionen afsluttet: 16.05.2024