Skip to main content
Cyklisme

Er Danmark virkelig en cykelnation?

Vi er stolte af vores status som cykelnation, men faktisk er antallet af cykelture blandt danskerne faldet de seneste 10 år. Formentlig fordi flere får bil og pendler længere. Men hvordan kan udviklingen vendes? Det har vi spurgt active living-professor Jasper Schipperijn om.

Af Mimo Antabi, , 29-06-2022

Tour de France-feberen er over os, og vi elsker allesammen fortællingen om Danmark som verdens førende cykelnation. Men er dén fortælling nu også hele sandheden?

Mange forskere peger på, at udviklingen for Danmark som cykelnation er gået i stå: flere og flere af os dropper cyklen til fordel for bilen, og der investeres langt mere i bil-infrastruktur end i cykelstier.

Det har konsekvenser i forhold til folkesundhed, byrum og klimaudfordringen, ligesom det bliver svært fortsat at brande Danmark som ‘det gode eksempel’ for cyklisme.

Så hvad skal der til for at vende udviklingen? Vi har talt med active living-professor Jasper Schipperijn, som bl.a. forsker i forholdet mellem fysisk aktivitet, byplanlægning og indretning af byrum.

5 bud på tiltag for bedre cyklisme

Her er hans fem bedste bud på, hvad der skal gøres:

1. Flere cykelstier

Det er faktisk ret enkelt: Hvis vi gerne vil øge antallet af cyklister herhjemme, er det nødvendigt, at der investeres i flere cykelstier adskilt fra biltrafikken.

I de store byer er der mange gode cykelstier, men så snart vi kommer til de mindre byer, er situation en anden. Og når vi taler landområderne, står det helt skidt til!

Et helt lavpraktisk sted at starte kunne være en kortlægning af samtlige cykelstier i Danmark: Dermed vil vi kunne identificere, hvor der mangler cykelstier.

2. Offentlig støtte til cyklister

Det er velkendt, at man kan stimulere adfærd ved skattefordele eller direkte støtte. Mange lande omkring os har indført økonomiske fordele for cyklister, og der ligger et stort uudnyttet potentiale i Danmark.

Det kunne både være i form af kørselsfradrag for cyklister og egentlig økonomisk støtte til køb af cykel.

3. Kig mod Holland

Det er altid en god ide at kigge lidt på, hvordan tingene bliver gjort andre steder, og på cykelfronten er Holland det land, vi burde lade os inspirere sig af.

Investeringer i cykelfaciliteter er i en helt anden skala end i Danmark, og det har klar, dokumentérbar effekt på antallet af cyklister. Fx har Holland en national cykelstrategi, et national netværk af cykelstier, stor fokus på cykelparkering i de store byer, og bliver der årligt investeret mere end 500 million euro i cykling.

4. Etablering af cykelvidenscenter

Vejdirektoratets nye cykelvidenscenter (som blev indviet for et par måneder siden) er en rigtig god start, men et årligt budget på 4 millioner kroner batter ikke særlig meget.

Hvis der skal ske en koordineret, national indsats på cykelområdet, bør cykelvidenscenteret udvides og suppleres med eksempelvis et stærkt fælles forskningsbaseret datagrundlag, der bl.a. giver svar på, hvor der er cykelstier, og hvor meget der bliver cyklet hvor.

5. Flere af os skal cykle endnu mere

Jo flere vi er, der cykler, jo større er sandsynligheden for et øget politisk fokus!

Faktisk burde vi alle være mere krævende overfor vores politikere: Ikke at investere i cykling er simpelthen for dyrt for samfundet på den lange bane.

Mød forskeren

Jasper Schipperijn er professor ved Institut for Idræt og Biomekanik og forsker især i forholdet mellem fysisk aktivitet og indretning af byrum.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 29.06.2022