Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Europæisk millionbevilling fra EU sikrer EPICURS fortsatte udvikling

Universitetsalliancen EPICUR, som SDU i 2021 blev en del af, har fået bevilliget 14,4 millioner euro fra EU’s ERASMUS+-program, hvilket sikrer det europæiske universitets videre udvikling de kommende fire år. For SDU’s vedkommende betyder det tættere samarbejde med bl.a. mulighed for flere og mere fleksible udenlandske kurser for de studerende.

Af Nicolai Lynge Drost, , 04-08-2022

SDU har bidraget til en EU-projektansøgning om midler til sammenslutningen af universiteter under EPICUR-samarbejdet. Den ansøgning er gået igennem, hvilket betyder, at EU støtter alliancen med 14,4 millioner euro over de kommende fire år.

Samtidig anerkendes EPICUR som et europæisk universitet, hvilket betyder, at parterne kan fortsætte udviklingssamarbejdet til gavn for SDU’s studerende og ansatte.

- Det er en kæmpe cadeau til hele alliancen, at EU Kommissionen nu har bevilget penge til videreudviklingen af EPICUR European University. Vi har hele tiden følt, at EPICUR er en rigtig stærk sammenslutning af innovative universiteter, der er dygtige til at fremme banebrydende, international uddannelse og vidensamarbejde. Jeg ser frem til, at SDU’s studerende, ansatte og samarbejdspartnere i de kommende år for alvor kan begynde at få gavn af de mange muligheder, der findes i vores fælleseuropæiske universitetssamarbejde, siger rektor Jens Ringsmose.

SDU skal give viden om samfundsinvolvering

I projektansøgningen har SDU og de resterende EPICUR-medlemmer beskrevet en række områder, de ønsker at arbejde videre med. Et klart mål er at få færdigudviklet en fælles digital uddannelsesplatform med aktiviteter både online og fysisk på alle partneruniversiteters nuværende lokationer.

- Vi skal i fællesskab bygge videre på den fælles digitale campus, hvor studerende får muligheder for at tage kurser på hinandens universiteter både fysisk og online. Kursuskataloget vil indeholde både ordinære fag inden for alle fakulteter, sprogkurser og mere målrettede aktiviteter inden for eksempelvis innovation, entreprenørskab og bæredygtighed.

- Mange af aktiviteterne vil blive samundervist af flere universiteter og med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen, så studerende netop kan få det bedste fra 9 forskellige europæiske universiteter, forklarer Stefan Knudsen, der har været med til at udforme ansøgningen.

Han tilføjer, at Syddansk Universitet får et ansvarsområde i de kommende år i universitetssamarbejdet.

- SDU har en særlig rolle, fordi vi har stor erfaring med alt der handler om samfundsinvolvering i forskning og uddannelse, dvs. inddragelse af virksomheder og andre interessenter i vores opland. Vi skal bl.a. udvikle challenge-baserede forløb, livslang læring og citizen science – områder hvor SDU allerede er stærke, men altså nu skal agere på europæisk niveau også. Målet er, at SDUs ”økosystem” for viden bliver forbundet med de øvrige 9 partneruniversiteters, og vi derigennem skaber endnu større værdi for vores interessenter.

En stor satsning fra EU

I 2018 lancerede EU det såkaldte European University Initiative, som finansielt støtter dannelsen af universitetetsalliancer på tværs af medlemslandene. Målet er at udvikle en række stærke, transnationale vidensklynger, som skal samarbejde i hidtil uset grad om fælles uddannelse, forskning og samfundsengagement.

Et sådant blev SDU medlem af sidste år, da universitetet indtrådte i EPICUR-alliancen med ni universiteter fra syv europæiske lande. Her er det målet at skabe en række innovative og faglige aktiviteter på tværs af partneruniversiteterne.

Det betyder helt konkret, at man som SDU-studerende får en række muligheder for at bringe en international dimension til ens uddannelsesforløb via eksempelvis semesterudveksling, sommerkurser, sprogkurser eller ph.d.-ophold.

Læs mere om Epicur

 


Redaktionen afsluttet: 04.08.2022