Skip to main content
Meningsdannelse

Nyt center kobler digital teknologi og demokrati

Tværfagligt forskningscenter på SDU skal forske i, hvordan udviklingen inden for nye teknologier, algoritmer og kunstig intelligens påvirker den demokratiske proces. Til at stå i spidsen for centret henter universitetet en af verdens førende forskere på feltet.

Af Marlene Jørgensen, , 18-05-2021

Digitale teknologier og AI (kunstig intelligens) spredes hastigt i samfundet, og mens det skaber nye muligheder, er det også med til at udfordre og påvirke selve kernen i demokratiet.

Præcis hvilke konsekvenser, som ny teknologi, data, algoritmer og AI har for den demokratiske proces og den offentlige meningsdannelse, er der indtil nu ikke forsket så meget i i en dansk kontekst.

Det skal et nyt tværfagligt forskningscenter på SDU nu ændre på.

AI og den demokratiske proces

Det nye center med navnet Digital Democracy Centre starter op til september, og til at lede centret med den vigtige dagsorden har SDU rekrutteret professor Claes de Vreese.

– Vi vil kigge på, hvordan de nye teknologier og digitalisering og AI påvirker nogle af de helt centrale nøgleaktører i den demokratiske proces.

– Det gælder mediebranchen og de sociale medieplatforme, de politiske partier og den måde, der bliver lavet kampagner på, f.eks. op til et Folketingsvalg, men det gælder også nogle af de institutioner, som vi borgere møder. Det kan være kommuner, ministerier og andre offentlige institutioner, siger Claes de Vreese og giver et eksempel fra medieområdet:

Vi vil kigge på, hvordan de nye teknologier og digitalisering og AI påvirker nogle af de helt centrale nøgleaktører i den demokratiske proces.

Claes de Vreese , professor

– Kigger man f.eks. på hele mediedelen, er der et potentiale i at få matchet borgernes interesser og nyhedsflowet meget bedre, så der bliver skabt mere interesse om specifikke emner og nyheder, men det rummer selvfølgelig også en fare for at underminere den samlede offentlige debat.

– Og når selvlærende teknologier går ind og optimerer og videreudvikler på det udbud, man får som mediebruger, i en grad, hvor de ikke bare foreslår ”du har tidligere læst noget om det her emne, så det vil du sikkert gerne have mere af”, begynder der virkelig at blive sat spørgsmålstegn ved, om vi har en samlet offentlig debat, som alle kan forstå, blande og engagere sig i.

– Og her taler vi jo om nogle meget vigtige og fundamentale spørgsmål i forhold til den demokratiske debat, lyder det fra Claes de Vreese.

Dybere indsigt i AI-beslutninger

Claes de Vreese har i mange år forsket i politisk kommunikation og demokrati, men de nye teknologiers indtog har vakt hans interesse for at forske i sammenhænge mellem digitalisering og den demokratiske proces.

– Der er sket en enorm omvæltning i de senere år, og de spørgsmål og udfordringer, vi står over for, er af sådan en karakter, at der er rigtig mange af dem, vi simpelthen ikke kan svare på inden for et enkelt fagområde, siger han og uddyber:

– Der er både brug for en dybere forståelse af, hvordan de forskellige teknologier fungerer, og hvorfor det er svært at forklare nogle af de beslutninger, som et AI-system tager, men også hvordan brugere og borgere egentlig omgås med teknologierne og en række etiske spørgsmål, der melder sig.

SDU i front

Det nye center er tværdisciplinært i sit udgangspunkt og kommer til at kombinere forskningsområder som AI, computer science, jura, journalistik, etik og politik.

– Det er emner, som allerede optager mange forskere på tværs af SDU, og målet med Digital Democracy Centre er at skabe et tværdisciplinært miljø, som kan give SDU en central rolle.

Det fortæller Jens Ringsmose, der er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor centret forankres organisatorisk.

Målet med Digital Democracy Centre er at skabe et tværdisciplinært miljø, som kan give SDU en central rolle.

Jens Ringsmose, dekan

– At Claes de Vreese skal stå i spidsen for Digital Democracy Centre er en kæmpe gevinst for SDU. Ambitionen er, at vi får skabt et af de førende forskningscentre i Europa inden for feltet, tilføjer Jens Ringsmose.

Spørger man Claes de Vreese om hans ambitioner for centret, er han optaget af flere ting:

– For det første er det min ambition at opbygge et miljø, som skaber rigtig, rigtig god, men også rigtig, rigtig væsentlig forskning, der kan være en vigtig stemme i de offentlige diskussioner om emnet, som ofte er omgivet af store myter og fortællinger, og ikke altid bygger på systematisk viden.

– Så kort sagt er målet både at berige den offentlige diskussion, men også den politiske diskussion, hvor de her områder er et virkeligt stort emne, både nationalt og i EU-regi.

Globale problemstillinger

– For det andet ligger det interdisciplinære mig meget på sinde, og jeg vil gerne bidrage til at udklække en generation af forskere, for hvem det er helt naturligt at operere i et miljø, hvor man både skal samarbejde med forskere inden for f.eks. computer science og etik og synes, at det er et naturligt startsted.

– For det tredje er det vigtigt at undersøge emnet i en bred kontekst. Det er et forskningsfelt, der er meget domineret af den amerikanske forskning og derefter den europæiske, men mange af de udfordringer og problemstillinger, vi står overfor, er i særdeleshed globale problemstillinger.

– De er også virkelig vigtige for den ikke-vestlige verden, hvor der ikke er så stor tradition for at forske i de emner. Det vil jeg gerne være med til at ændre på, slutter Claes de Vreese.

Mød forskeren

Claes de Vreese er professor i politisk kommunikation, AI, data og demokrati. Han er både ansat på University of Amsterdam og er også et velkendt ansigt på SDU, hvor han p.t. er deltidsprofessor ved Center for Journalistik samt en del af elitemiljøet DIAS. Fremover får han altså en endnu større tilknytning til SDU, mens han også fortsætter sine aktiviteter på universitetet i Amsterdam.

Info

Redaktionen afsluttet: 18.05.2021