Skip to main content

Flåter

Det skal du vide om skovflåter

Flåter er små, blodsugende parasitter, der kan overføre flere alvorlige sygdomme til mennesker. De kaldes ofte Danmarks farligste dyr, fordi de kan overføre infektioner til mennesker. Dog er det – trods stigning de senere år – fortsat meget få, som bliver alvorligt syge af flåt-overførte sygdomme, fastslår SDU’s førende forskere på området.

Af Marianne Lie Becker, , 28-06-2024

Der findes flere arter af flåter i Danmark, men skovflåter er de dominerende og foreløbigt de eneste, der bider mennesker.

De kaldes ofte Danmarks farligste dyr, fordi de kan overføre infektioner til mennesker. På verdensplan er der andre insekter, der kan overføre sygdomme, for eksempel malaria via myg, men her i landet har vi indtil videre kun skovflåten, der kan gøre os syge.

- Flåter kan overføre sygdom, fordi de suger blod og gør det længe. Og de er generalister og kan bide på stort set alt - fra øgler til mennesker. Hvert værtsdyr kan bære forskellige sygdomme, og det er de sygdomme, som flåten kan tage med til dens næste vært. Sådan har det i øvrigt været i millioner af år. Man har sågar fundet flåter sammen med dinosaurfjer i rav, fortæller Nanna Skaarup Andersen. Hun er speciallæge i klinisk mikrobiologi og forsker på Klinisk Institut og Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner på Odense Universitetshospital.

Det skal du vide om skovflåter

 1. Flåter findes mange steder: Flåter lever ikke kun i skove, men også i haver og andre grønne områder. Vær opmærksom, når du er udendørs
 2. Flåter kan overføre flere sygdomme: Ud over Borrelia og TBE-virus kan flåter overføre en række andre sygdomme. Det er vigtigt at fjerne dem hurtigt.
 3. Forebyggelse er vigtig: Brug lyst tøj så du kan se flåten, tjek din krop efter udendørs aktiviteter, og søg læge, hvis du får et større udslæt eller feber efter et flåtbid.

Tre gode råd til at undgå flåtbid

 1. Fjern flåter hurtigt: Brug dine negle til at fjerne flåten, hvis du ikke har en tang ved hånden. Det vigtigste er at få den væk hurtigt.
 2. Tjek dig selv og dine børn: Efter udendørs aktiviteter, især i høj vegetation, bør du tjekke kroppen for flåter. De kan gemme sig i fugtige områder som lysken, under armen og bag ørerne.
 3. Brug lyst tøj og put bukserne i strømperne: Dette gør det nemmere at få øje på flåterne og forhindrer dem i at kravle op under tøjet.

Borrelia

En stigende trussel

I Danmark er skovflåter kendt for at sprede Borrelia, som kan føre til borreliose, også kaldet Lyme Borrelia Det er infektioner, som kan påvirke hud, nervesystem, led og hjerte.

Udover Borrelia kan flåter også overføre TBE (Tick-Borne Encephalitis), en sygdom der angriber hjernen og kan forårsage feber, hovedpine, og i alvorlige tilfælde neurologiske skader.

Sygdomme spredt fra flåter udgør en voksende sundhedstrussel, formentlig fordi klimaforandringer synes at give mere favorable forhold for flåterne, så kendte og nye sygdomme spreder sig til nye områder.

- I Danmark følger flåtbestanden mængden af rådyr. Det vil sige, at jo flere rådyr, jo flere voksne flåter er der, og jo flere æg kan disse lægge, og så kører livscyklus igen, forklarer Nanna Skaarup Andersen.

- Vi har set en stigning i antallet af Borrelia-infektioner de sidste to år, især dem der påvirker nervesystemet og giver neuroborreliose, siger Nanna Skaarup Andersen.

Hun har specialiseret sig i flåter med fokus på at forbedre diagnose og behandling for dem, der bliver ramt af flåtbårne infektioner.

- Vi ser mange patienter i vores kliniske center, som har komplekse symptomer, og vores mål er at forstå, hvordan vi bedst diagnosticerer kendte og nye flåtbårne sygdomme. Altså finde svar på hvilke patienter der rammes, og hvilke symptomer de får, hvilke behandlinger der fungerer bedst, og hvordan vi kan forbedre patienternes livskvalitet.

- Selvom vi selv synes, det er enormt vigtigt, er det et meget lille forskningsfelt. Det kræver vist en særlig interesse, mener Nanna Skaarup Andersen. Den har hun heldigvis, til glæde for os danskere, der bekymrer os for at blive bidt af flåter, de få, der bliver bidt, og de endnu færre, som bliver syge efter et flåtbid.

Inficeret

Flåterne sidder på lur

Flåterne bliver typisk inficeret med Borrelia, når de er i larvestadiet. Det sker, når larverne suger blod fra et Borrelia-inficeret dyr i naturen, typisk en mus eller en lille fugl.

Larven undergår metamorfose og udvikler sig til en nymfe, og når nymfen skal indtage sit blodmåltid, kan den nu overføre Borrelia til den nye blodvært. Det er oftest nymfer, der bider mennesker, og inficerede nymfer kan herved smitte mennesker med Borrelia. Jo længere tid flåten sidder, jo flere bakterier overføres og jo større er risikoen for at blive syg.

Flåter er små, men de er bemærkelsesværdigt tilpasningsdygtige, når det kommer til at finde deres værter. Nanna forklarer, hvordan flåter bevæger sig i skovbunden:

 • Flåter klatrer op på græsstrå eller vegetation for at vente på en forbipasserende vært.
 • De klatrer op i løbet af dagen, når fugtigheden er høj, og kravler ned igen, hvis det bliver for tørt eller varmt.
 • De reagerer på vibrationer og udåndet CO2 fra potentielle værter.
 • Når de er på jagt, strækker flåterne deres forben ud og "vifter" dem i luften. Denne adfærd, kendt som "questing", giver dem mulighed for at gribe fat i forbipasserende dyr eller mennesker.
 • Flåter er blinde, men er meget følsomme over for bevægelser, varme og CO2.
 • Når en flåt har fundet en vært, klatrer den hurtigt opad for at finde et passende sted at bide sig fast.

Enkle forholdsregler

Forebyggelse og behandling

Flåternes evne til at tilpasse sig forskellige miljøforhold gør dem effektive til at finde værter og overleve i en række forskellige habitater.

- De kan leve i højderne på bjerge og i lavtliggende områder, så det er vigtigt at være opmærksom på flåter, selv i områder, hvor man måske ikke forventer dem, advarer Nanna Skaarup Andersen.

Flåter findes ikke kun i skove, men også i haver og andre grønne områder.

- Flåter er ikke kræsne. De går på alt fra firben til fugle og er ligeglade med, om dyrene er varm- eller koldblodede. De griber fat med forbenene i alt, hvad der kommer forbi, forklarer Nanna.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på flåter, selv når man er i sin egen have.

For at beskytte sig mod flåtbid og de potentielle sygdomme, de kan overføre, anbefaler Nanna nogle enkle forholdsregler.

- Det er vigtigt at fjerne flåter hurtigt. Brug lyst tøj, så er flåterne nemmere at se, og tjek kroppen grundigt efter at have været i naturen. Hvis man får et udslæt der breder sig i omkreds til mere end 5 cm eller feber efter et flåtbid, bør man søge læge, siger hun.

Flåt-overførte sygdomme

Borrelia, borreliose og det røde udslæt

Borrelia er bakterier, og borreliose er sygdommen, bakterierne medfører. Sådan kan det groft sagt siges, selvom sygdomme fra Borrelia-bakterier også ofte kaldes Borrelia.

Det karakteristiske røde, runde udslæt på huden efter et flåtbid hedder erythema migrans, og er det hyppigste symptom på borreliose i Danmark. Det skyldes en lokal spredning af Borrelia-infektionen i huden. Diagnosen stilles ofte hos egen læge og alene på udseendet af udslættet, som spreder sig ud fra bidstedet.

- Vi kender ikke hyppigheden af erythema migrans i Danmark, men i norske studier er der - i de kommuner med mest Borrelia - rapporteret om 448 patienter med erythema migrans pr 100.000 indbyggere pr år, fortæller Nanna Skaarup Andersen.

Neuroborrreliose

Den mest hyppigt forekommende alvorlige Borrelia-sygdom

I Danmark er neuroborreliose den mest hyppigst forekommende alvorlige Borrelia-sygdom.

- Antallet af patienter svinger lidt fra år til år, men vi har de seneste to år set en stigning fra 150-200 patienter pr år til cirka 250 patienter årligt, hvilket svarer til ca. 4,2/100.000 indbyggere pr år. Det er oftest børn samt voksne over 45 år, der får sygdommen, fortæller Nanna Skaarup Andersen.

Det hyppigste symptom på neuroborreliose er kraftige jagende og brændende smerter, der typisk er lokaliserede til skulderregionen eller lænden, og der kan være udstråling til arme og ben. Der kan ses natlig forværring af smerterne, som kan medføre søvnproblemer. Der kan opstå lammelser, hvor den mest almindelige er halvsides lammelse i ansigtet. Mange patienter er slet ikke klar over, at de har været bidt af en flåt. Og de har ikke haft det røde udslæt, som ellers ville gøre dem opmærksom på det.

- Disse patienter får taget en rygmarvsprøve, og heri er der en øget mængde hvide blodlegemer, og vi finder antistoffer mod Borrelia i vores laboratorium. Patienterne behandles med antibiotika, og langt de fleste kommer sig helt efter 3-12 måneder.

Neuroborrreliose

Der er dog en del patienter, der får senfølger, for eksempel vedvarende lammelser, føleforstyrrelser, muskelsmerter, ledsmerter, træthed og følelse af hjernetåge.

- Vores forskning har vist, at jo længere tid der går fra de første symptomer på sygdommen, til man får antibiotisk behandling, jo større er risikoen for at man får senfølger.

Efter et år er der en gruppe på 10-20 % af patienterne, der fortsat har senfølger i større eller mindre grad.

- Vi har i vores center forsket rigtig meget i netop denne sygdom, da det klart er denmed flest patienter, og hvor vi kan gøre den største forskel. Der er fortsat en masse ubesvarede spørgsmål. For eksempel hvorfor nogle patienter får senfølger, mens andre ikke gør.

- Vi var det første sted i Danmark, der tilbød længere opfølgning af et tværfagligt team. Vores opfølgningsprogram er designet til at sikre, at patienterne får den nødvendige støtte og behandling gennem hele deres forløb.

Klinikkens team inkluderer infektionsmedicinere, mikrobiologer, sygeplejersker, neuropsykologer og ergoterapeuter som arbejder tæt sammen for at give den bedste udredning og behandling.

En sjælden tilstand

Borreliagigt i Danmark

Borrelia-gigt er en sjælden tilstand i Europa og Danmark, men seks danskere- primært mænd i alderen 40 til 80 år- har inden for de seneste to et halvt år fået konstateret gigt i et knæ eller et håndled som følge af flåtbid i naturområdet Marbæk Plantage nord for Esbjerg. Der er også rapporteret enkelte tilfælde i Aalborg, Gødstrup og Sønderborg.

- Vi har observeret et mini-udbrud af Borrelia-gigt i området nord for Esbjerg. Det er specielt, fordi vi aldrig har set så mange tilfælde fra et og samme område før i Danmark. Vi undersøger nu, om det er den samme Borrelia-art, som er kendt for at give Borrelia-gigt i USA, hvor sygdommen er hyppigt forekommende, fortæller Nanna Skaarup Andersen.

Borrelia-gigt behandles med en fire ugers antibiotikakur, og jo hurtigere behandlingen startes, desto bedre. Nogle patienter har dog haft gigtsymptomer længe, hvilket kan resultere i varige skader på leddene.

- Generelt kan Borrelia og de afledte sygdomme kureres. Så med behandling og yderligere forskning kan vi gøre en ret stor forskel.

Vaccine

TBE og vaccinen alle taler om

TBE (Tick Borne Encephalitis) - også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse - skyldes en virus, som ligesom Borrelia overføres til mennesker via bid fra skovflåter. I Danmark har de fleste tilfælde været forbundet med ophold på Bornholm, hvor TBE-virus og sygdommen har forekommet i over 50 år, men siden 2018 er der også forekommet tilfælde uden for Bornholm, især i Tisvilde Hegn og enkelte andre steder i Nordsjælland.

Der er i Danmark fundet 7 tilfælde i 2021, 14 i 2022 og 12 i 2023. Ud over dette kommer der også enkelte danskere hjem fra især Sverige med TBE-infektion efter rejser. TBE har fået stor opmærksomhed i medierne, fordi den flåtoverførte virus kan give alvorlige hjerneskader.

Og der findes en vaccine.

- Mange er kommet i tvivl. Man tænker nemt ‘det er vel bedre at gøre det end at løbe en risiko’. Men vaccinen mod TBE er ikke noget, der kan anbefales til alle. Faktisk giver det nok kun mening for ganske få, mener Anton Pottegård, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og forsker i lægemidler og bivirkninger.

Generelt anbefaler han altså ikke, at danskerne skynder sig til lægen for at få vaccinen.

- TBE er for det første kun fundet på Bornholm og enkelte steder i Nordsjælland. For det andet er det en meget sjælden sygdom, hvor vi kun fandt 12 tilfælde i Danmark i 2023.

Der er sikkert flere, der har haft virussen, men ikke mærket noget til den. Så den er altså heller ikke nødvendigvis lig med alvorlige symptomer, forklarer han

Han støtter op om anbefalingen fra Statens Serum Institut om at kun folk, der færdes jævnligt udenfor stier i områder med mange rådyr, bør overveje TBE-vaccinen.

Vaccine

- Er du skovarbejder på Bornholm? Ivrig svampesamler i Tokkerup Hegn? Der kan det være en god ide at lade sig vaccinere, siger Anton Pottegård.

- For alle os andre vil vaccinen være lig med en udgift på 1500kr, 3 gange øm arm, 3 gange influenza-reaktion og tre ture til lægen. Uden den store gevinst. Det bedste at gøre er nogle gange at gøre ingenting.

Der findes allerede en vaccine mod TBE, og der arbejdes på at udvikle vacciner mod Borrelia.

- Ja, der er en Borrelia-vaccine på vej. Men hvem skal have den? Det er et rigtig godt spørgsmål. Den første vaccine, der kom, ramte kun den type Borrelia, som er kendt for at forårsager Borrelia-gigt i USA. I Europa er det ikke så mange patienter, der får gigt, sammenlignet med for eksempel patienter, der får neuroborreliose, der typisk forårsages af en anden Borrelia-art, siger Nanna Skaarup Andersen og uddyber: - Der er beskrevet mere end 20 forskellige Borrelia-arter inden for den her familie, hvoraf mange kan give sygdom hos mennesker, så det bliver spændende at finde ud af helt nøjagtigt, hvor mange arter, vaccinen vil dække, og hvor godt den dækker.

- Hvis du er jæger og kommer meget i skoven, så vil det måske være en god idé. Er du en helt almindelig person, der går tur i skoven på stierne, er risikoen minimal, men det er et meget spændende arbejde, der er i gang omkring vacciner.

- Vi får se, når de kommer, og vi får mulighed til at dykke ned i de data, som vil følge med dem, om hvor godt de virker.

Bag om forskningen

Samler på flåter til forskningen

Nanna Skaarup Andersen er en del af et større team, der af og til tager ud i felten for at samle flåter og studere dem.

- Vi samler flåter i naturen for at identificere dem og forstå, hvilke sygdomme de bærer. Det er en vigtig del af vores forskning, da flåter kan overføre mange forskellige sygdomme, fortæller hun.

- Vi bruger et simpelt, men effektivt redskab: et hvidt lagen på en pind.

Teknikken indebærer at trække det hvide lagen hen over vegetation i områder, hvor flåter typisk opholder sig. Flåterne reagerer på stoffet som et potentielt værtsdyr, og de griber fat i lagenet med deres forben.

Metoden gør det muligt for forskerne at indsamle flåter fra forskellige steder og analysere dem i laboratoriet.

- Når vi har samlet flåterne, tager vi dem med tilbage til laboratoriet, hvor vi identificerer art og livsstadie og tester dem for bakterier og vira, de måtte bære, siger hun og uddyber:

- Ved at få et overblik over, hvad der foregår i naturen, kan vi forsøge at vurdere risikoen for, at mennesker bliver syge med en specifik flåtoverført infektion.

Arbejdsmetoder i klinikken

På Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner på Odense Universitetshospital arbejder Nanna Skaarup Andersen og hendes kolleger med diagnosticering og behandling af flåtbårne sygdomme gennem avanceret testning og forskning. De håndterer patienter og prøver fra hele landet. Arbejdet omfatter:

 • Ambulatorie: Centrets ambulatorium på infektionsmedicinsk afdeling følger patienter diagnosticeret med neuroborreliose i Region Syddanmark. Her undersøges sygdommens sværhedsgrad, og der forskes i sygdomsmanifestationer, sværhedsgrad og senfølger. Centret fungerer også som et second opinion-center for mistænkte flåtbårne infektioner fra andre regioner og lande.
 • Diagnostisk testning: I laboratoriet udvikles nye tests til at analysere blod, rygmarvsvæske og vævsprøver for bakterier og vira overført af flåter. Prøver kan komme fra patienter med både akutte og komplekse symptomer fra hele landet.
 • Resultatanalyse: Baseret på sygehistorie og testresultater vurderes, om der er tegn på en nuværende eller tidligere infektion.
 • Patientopfølgning: Et tværfagligt team af infektionsmedicinske læger, mikrobiologer, sygeplejersker, neuropsykologer og ergoterapeuter diskuterer løbende relevante tests og behandlingsmetoder. Målet er optimal behandling både i sygdommens indledende fase og ved senfølger.
 • Forskning: Løbende forskningsprojekter undersøger mange forskellige aspekter af flåtbårne infektioner, herunder alt fra analyse af flåter til patienternes oplevelser af sygdommen fra et neuropsykologisk perspektiv.

Klinikken samarbejder desuden tæt med praktiserende læger og hospitaler i hele landet for at sikre patienterne den bedste behandling baseret på opdaterede resultater.

Mød forskeren

Nanna Skaarup Andersen er lektor på Klinisk Institut (SDU) og desuden tilknyttet Klinisk mikrobiologisk afdeling (OUH) og Klinisk Center for Vectorbårne Infektioner (OUH).

Kontakt

Mød forskeren

Anton Pottegård er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU og er tilknyttet Sygehusapotek Fyn på OUH.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 28.06.2024