Skip to main content
DA / EN
Ledelse

Simon Møberg Torp fortsætter som HUM-dekan

Dekan på det Humanistiske Fakultet hedder de kommende år Simon Møberg Torp. SDU-dekanen er blevet valgt i et stærkt ansøgerfelt til jobbet, og han fortsætter dermed sin dekan-periode, der har varet siden 2013. Til stor glæde for universitetet og ham selv.

De kommende år vil det fortsat være Simon Møberg Torp, der står i spidsen for SDU’s humanistiske fakultet.

Jobbet som dekan for Det Humanistiske Fakultet har været slået op, da Simon Møberg Torps nuværende periode stod til at udløbe. Han blev i sidste ende valgt i et stærkt ansøgerfelt, og det glæder SDU’s rektor og formand for ansættelsesudvalget Jens Ringsmose, at Simon får mulighed for at fortsætte arbejdet som dekan.

- Vi er meget tilfredse med, at det bliver Simon Møberg Torp, der skal føre humaniora på SDU videre. Der er et stort potentiale i den humanistiske forskning og humanioras uddannelser, som jeg er overbevist om, vi vil se blive forløst i de kommende år, når vi eksempelvis skal omstille os til en ny klimabevidst hverdag i samfundet. Simon Møberg Torps lederkvaliteter, store erfaring og visioner gør, at han er den rigtige til jobbet, siger han.

Et privilegium at være på Det Humanistiske Fakultet

Hovedpersonen selv er meget beæret og begejstret for at få lov til fortsat at have sin daglige gang blandt medarbejderne og de studerende på det fakultet, der ligger hans hjerte nær.

- Det har været et stort privilegium at være det dekan for Det Humanistiske Fakultet på SDU de sidste 9 år. Det er dybt inspirerende at være omgivet af medarbejdere og studerende, der er så engagerede i det, de arbejder med, og jeg glæder mig meget over fortsat at skulle være en del af det.

Humanioras rolle i samfundet skal styrkes

Det humanistiske uddannelses- og forskningsfelt har i de senere år været hårdt ramt af nedskæringer, men ifølge Simon Møberg Torp bringer humaniora afgørende viden til vores samfund. Det er dekanen fortrøstningsfuld omkring vil komme endnu bedre til udtryk i de kommende år, og det vil han arbejde for.

- Jeg brænder for humanistisk forskning, uddannelse, vidensformidling og proaktivt samfundsengagement, der skaber værdi sammen med det omgivende samfund. Og kendetegnende for SDU og Humaniora er netop ønsket om og optagetheden af at arbejde sammen med og bidrage til samfundet omkring os - såvel lokalt og nationalt som globalt. Og forudsætningen for at kunne gøre det er, at der også i fremtiden er mulighed for at bedrive humanistisk grundforskning af høj international kvalitet.

- Det er min ambition, at Humaniora i fremtiden i endnu højere grad end nu skal være en efterspurgt samarbejdspartner såvel på som uden for universitetet, slutter han.

Blå bog

  • Simon Møberg Torp er uddannet fra SDU og har været ansat i forskellige lederstillinger på universitetet siden 2006.
  • Han har været dekan på Det Humanistiske fakultet på SDU siden 2013
  • Simon er 50 år, gift og har tre børn.
  • Han er lederuddannet på Harvard og MIT.
  • Simon har siddet i en række ministerielle råd og udvalg.
Redaktionen afsluttet: 31.03.2022