Skip to main content
Forskningspris

Professor Anne-Marie Mai modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2023

Hun modtager prisen for sin årelange indsats inden for dansk litteraturhistorisk forskning. En indsats, som har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturen kan undersøges og analyseres.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 07-09-2023

Anne-Marie Mai har ydet et toneangivende bidrag til litteraturforskningen og står blandt andet bag nyskabende analytiske tilgange, der har gjort det muligt at forbinde ledende forfatterskaber på nye måder.  Prisen uddeles efter indstilling fra en priskomité bestående af danske og internationale forskere udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet.

Nye tilgange til litteratur og utrættelig formidling

Priskomitéen skriver, blandt andet, om baggrunden for indstillingen af Anne-Marie Mai:

- Anne-Marie Mai har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturhistorie kan undersøges og analyseres, og hun har på stærkeste vis kommunikeret dette i såvel sin undervisning som igennem medier til den brede befolkning.  Gennem sin karriere har Anne-Marie Mai skabt nye tilgange og forståelser af litteratur, ikke blot i Danmark og Norden, men i international sammenhæng.

Yderligere har professor Anne-Marie Mai ændret forståelsen af nyere perioder af dansk litteratur, hvor hun har identificeret en cæsur i midten af 1960erne og vist en ny strømning, der gjorde sig gældende. Hermed har hun forbundet ledende forfatterskaber på en ny måde og skabt begrebet ”Det formelle gennembrud”. Denne indsigt har bundet en række litterære bidrag i dansk litteraturhistorie sammen.

Opdagelsen har haft afgørende betydning for dansk og nordisk litteraturforskning, og i dag er ”Det formelle gennembrud” et anerkendt litteraturhistorisk periodebegreb, der betegner nyere dansk litteratur”.

Med prisen følger 1 million kroner.

Se Carlsberfondets portræt af Anne-Marie Mai
Mød forskeren

Professor Anne-Marie Mai er tilknyttet Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation

Se mere

Om Carlsbergfondets Forskningspris

Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at hylde aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabeligt arbejde. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kroner en personlig hædersgave, mens 750.000 kroner gives til forskningsaktiviteter.

Redaktionen afsluttet: 07.09.2023