Skip to main content
Samarbejde

Foreninger kan give turismen et skub

Samspil mellem frivillige kræfter og turismesektoren kan skabe stor værdi for begge parter, men det rummer også udfordringer, hvis parterne ikke involveres på lige fod, lyder det fra SDU-forsker.

Af Marlene Jørgensen, , 19-02-2020

Danmark er en yndet feriedestination, hvor naturen og mulighederne for at være aktiv under ferien trækker turister til bl.a. de danske kystdestinationer.

Samtidig er der et rigt foreningsliv i Danmark, og det er baggrunden for et forskningsprojekt, som Bo Villumsen i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd på.

Han gennemfører sit ph.d.-projekt i samarbejde med Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner med fokus på, hvordan frivillige foreninger og kommercielle aktører i turismebranchen kan samarbejde om at udvikle aktiviteter til gavn for lokalsamfundet og turister.

Foreningerne byder ind med ildsjæle og fællesskab, og de er optaget af at drive deres foreningsaktiviteter, mens turismevirksomhederne typisk stiller midler og rammer til rådighed og ser en profitmulighed i samarbejdet

Bo Villumsen, turismeforsker

- Der er et oplagt potentiale for at skabe outdooraktiviteter, som både tiltrækker turister og styrker lokalsamfundet, og det har stadig flere kommuner, foreninger og turismeaktører fået øjnene op for, siger Bo Villumsen og uddyber:

- Samarbejdet giver gevinst på flere planer. Foreningerne byder ind med ildsjæle og fællesskab, og de er optaget af at drive deres foreningsaktiviteter, mens turismevirksomhederne typisk stiller midler og rammer til rådighed og ser en profitmulighed i samarbejdet.

- Og ud over at forbedre forholdene for turisterne og medlemmerne af foreningerne gavner det overordnet set beboerne, det sociale liv og bosættelsen i området.

Mountainbikeruter slides ned

SDU-forskeren har undersøgt tre eksempler på sådanne samarbejder, hvor lokal udvikling har vist sig at være et gennemgående tema. Et af dem var i Varde Kommune.

Aktive turister

  • I 2017 var der 1,7 mio. cykelturister i Danmark.
  • Cykelturisterne foretog 9,6 mio. overnatninger, hvoraf turister fra udlandet stod for to tredjedele af overnatningerne.
  • I 2017 var der 600.000 lystfiskerturister i Danmark.
  • Antallet af udenlandske lystfiskerturister steg med 20 procent fra 2014-2017, og hver syvende udenlandske kyst- og naturturist er lystfiskerturist.

Kilde: VisitDenmark

Her lægger kommunen jord til tolv forskellige mountainbikeruter. Sporene er anlagt af frivillige foreninger og ligger enten på Naturstyrelsens eller kommunens område, dvs. der er tale om spor på offentlig jord, som alle kan bruge løs af.

- I takt med at det er blevet populært at køre mountainbike, slider både lokale ryttere og særligt de mange turister på sporene, og opgaven med at vedligeholde sporene blev til sidst for krævende for de frivillige, siger Bo Villumsen.

Derfor indgik de et partnerskab med turismeaktører, kommunen, Naturstyrelsen og DGI (Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger), som hver især afsætter penge til materialer til vedligeholdelse.

- De frivillige kan dermed fokusere på at vedligeholde ruterne i stedet for at skaffe midler, og samarbejdspartnerne kan med god samvittighed brande sig på de populære mountainbikeruter, der ligger i området, siger han om det vellykkede samarbejde.

Fiskeri lange de midtjyske åer

Hans forskning viser dog, at man trods gode intentioner kan gå for hurtigt til værks uden at involvere de relevante interessenter.

Ved Skjern Å finder man Riverfisher, der er et formidlings- og besøgscenter, som en række kommuner har iværksat for at fremme lystfiskerturismen langs de midtjyske åer.

Hidtil har de lokale lystfiskerforeninger stået for at skabe gode forudsætninger for fiskebestanden, og de administrerer fiskeriet i åen ved at indgå lejeaftaler med grundejerne. Foreningerne er derfor en vigtig samarbejdspartner, når det gælder arbejdet med at få skabt en attraktiv lystfiskerdestination.

Mulighed for konflikter

- Foreningerne har igennem de sidste 100 år spillet en stor rolle i forhold til at sikre, at der er laks i åen, og at deres medlemmer har haft mulighed for at fiske lokalt. Hvis Riverfisher skaber en rigtig attraktiv turismedestination, kan de mange gæster gøre naturoplevelsen ringere og samtidig skrue prisen for at fiske i vejret.

-Det kan udfordre foreningernes rolle og medlemmernes fiskemuligheder, så det kan skabe konflikter imellem parterne, hvis der ikke er en fælles forståelse for turismeudviklingen, siger Bo Villumsen og fortsætter:

- Det er derfor vigtigt at inddrage alle interessenter som ligeværdige parter tidligt i processen, så alle parter er med til at sætte retningen og ser værdi i samarbejdet. For lystfiskerne er faktisk positive over for turismen og den udvikling, som det potentielt kan skabe lokalt, siger forskeren.

Det tredje eksempel, han har undersøgt, er en campingplads i Nordjylland, som udbyder idrætsaktiviteter i samarbejde idrætsforeninger.

Bo Villumsen håber, at hans forskning kan bruges i andre sammenhænge, når private og frivillige aktører med forskellige værdisæt skal arbejde sammen.

Mød forskeren

Bo Villumsen er i gang med et ph.d.-projekt, som gennemføres i samarbejde med Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. På SDU har han sin gang på Center for Landdistriktsforskning. Hans projekt er støttet af Landdistriktspuljen, og han modtog sidste år to priser for sin forskning – best student paper og best paper awards – på en konference om fritidsforskning (ANZALS 2019).

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 19.02.2020