Skip to main content
Kræftforskning

Hurtig forskning nedtoner kræftfrygt

Samarbejde mellem SDU og Lægemiddelstyrelsen har givet hurtigt svar på, hvorvidt forurening af den blodtrykssænkende medicin valsartan har øget forekomsten af kræft.

Af Marianne Lie Becker, , 14-09-2018

I juli måned 2018 blev en række lægemidler med indholdsstoffet valsartan trukket tilbage fra det danske marked. Det samme skete i en lang række andre lande. Tilbagetrækningen skyldtes, at der hos flere producenter af et af de aktive stoffer i lægemidlerne blev fundet en urenhed kaldet NDMA, som er kræftfremkaldende.

Allerede nu kan forskere fra Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på SDU sammen med Lægemiddelstyrelsen dog vise, at der ikke på nuværende tidspunkt er en øget forekomst af kræft hos patienter, der har været behandlet med den forurenede medicin.

Urenhederne i valsartanprodukterne blev først fundet hos en enkelt producent i Kina, senere hos endnu to producenter i henholdsvis Kina og Indien. Urenhederne menes at have været i lægemidlerne de sidste seks år og patienter, som har været i behandling længe med den blodtrykssænkende medicin, kan derfor have været udsat for urenhederne i flere år.

Klarhed til patienterne

Da valsartanprodukterne blev trukket tilbage, gennemførte forskere fra Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen et accelereret forskningsprojekt for hurtigst muligt at give klarhed over de potentielle konsekvenser af forureningen.

-Samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen og de danske registre gav os en unik mulighed for hurtigt at se nærmere på konsekvenserne af forureningen, siger Anton Pottegård,som er lektor på SDU og førsteforfatter på det nu offentliggjorte studie. Han tilføjer:

Dermed har vi som de første i verden kunne undersøge sagen nærmere baseret på faktiske data fra patienter. Vores undersøgelse giver en vis tryghed for patienter der har været udsat for forureningen, både i Danmark og i resten af verden.

Anton Pottegård, Lektor

Unikke registre

Det er unikt, at et forskningsprojekt gennemføres så hurtigt. Det skyldes de danske registre, som er helt unikke på verdensplan i forhold til deres indhold og kvalitet, og at infrastrukturen omkring adgang til registrene er så veludviklet.

Dermed kunne forskerne være færdige med deres undersøgelse kun syv uger efter nyheden om forureningen blev offentliggjort.

Efter yderligere tre uger var studiet fagfællebedømt (peer-reviewed) og offentliggjort i et af verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, British Medical Journal.

Umiddelbart betryggende

Studiet viste, at der på nuværende tidspunkt ikke er en overrepræsentation af kræfttilfælde blandt de personer, der har været i behandling med de tilbagekaldte valsartanprodukter.

Det er selvfølgelig umiddelbart betryggende. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at kræft er en sygdom, der udvikler sig langsomt, og studiet fjerner derfor ikke bekymringen for, at der på længere sigt kan være konsekvenser af, at visse valsartanprodukter muligvis har været forurenede med NDMA.

Pierre Quartarolo

Pierre Quartarolo er enhedschef for Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelovervågning og medforfatter på studiet.

- Der er derfor behov for flere studier, der dels følger patienterne over flere år, og dels ser nærmere på forekomsten af specifikke kræftformer, tilføjer han.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Mød forskeren

Anton Pottegård: Lektor, Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 14.09.2018