Skip to main content
DA / EN

Nyt filter renser dieseludstødning

Forskere fra Syddansk Universitet har sammen med virksomheden Dinex udviklet ny metode til at fange partikler fra dieselmotorer. Dinex tester filteret

Et nyt filter, som er udviklet af forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med Dinex, kan blive et effektivt redskab i kampen mod de farlige partikler fra store dieselmaskiner.

Opfindelsen retter sig i første omgang mod de tunge kraner, gravkøer og andre offroadere på danske byggepladser, som i årevis har udledt tonsvis af NOx-gasser og sodpartikler.

Men filteret kan også reducere udledningen af skadelige stoffer fra lastbiler, og det er i øjeblikket ved at blive testet af virksomheden Dinex.

Prøveleverancer til Fjernøsten

Målet er at få filteret på markedet til næste år, og virksomheden har allerede en aftale om prøveleverancer til en offroad-leverandør i Fjernøsten.

-Vi vil gerne kunne garantere, at filteret kan holde til trekvart million km. Derfor tager testen en del tid, men det går efter planen, fortæller Henrik Christensen.

Han er senior advisor hos Dinex, som producerer komplette udstødningssystemer til lastbiler, busser, varebiler og industrikøretøjer. Henrik Christensen tilføjer, at Dinex også har kontakt til fire-fem lastbilproducenter.

Farlig forurening

Den skadelige udstødning indeholder små nanopartikler, der kan transporteres fra vores lunger og ud i blodet. Det kan give os kræft, ligesom det øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og astma.

Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur fra 2013 koster det skønsmæssigt Danmark 2,8 milliarder kroner om året i omkostninger til sundhedsskader, som er opstået på grund af udstødning.

For at mindske luftforureningen skærper EU løbende kravene til, hvad biler må udlede af farlige gasser og partikler. I år er der netop indført nye euro-normer, og derfor har producenter af dieselmotorer og leverandører af reservedele med lys og lygte ledt efter en ny og bedre teknologi.

Filteret var en udfordring

På Syddansk Universitet har Jeanette Hvam fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi været en del af den pågældende forskningsgruppe, og hun har netop afsluttet sit ph.d.-projekt, ”Combined Particle Filter and Selective Catalytic Reduction Catalyst for Diesel Engines”.

-Vores løsning består blandt andet i, at vi har sat katalysatoren, som omdanner de farlige gasser til vand og luft, sammen med filteret. Det har vist at være mere effektivt, og desuden sparer det også plads, forklarer hun.
Jeanette Hvam tilføjer, at en af de store udfordringer har været at udvikle et filter med de nødvendige egenskaber.

Samme materiale til rumfærgers varmeskjold

På den ene side skal filteret således være tilpas porøst til, at gassen kan slippe igennem filteret og videre til udstødningsrøret. Og samtidig skal de farlige partikler opsamles i cellevæggene. Derudover skal filteret være mekanisk stabilt, så det ikke så let går i stykker.

- Vores løsning består af et materiale, som hedder siliciumkarbid, der kan tåle op til 2.000 grader, fortæller Jeanette Hvam.

Det er samme materiale som bruges i rumfærgers varmeskjold. Det er næsten lige så hårdt som diamant, der dog har den ulempe, at det bliver til kul, hvis det udsættes for ekstrem varme.

Patent på filteret

I efteråret blev der taget patent på filteret, der forventes at være bedre end eksisterende løsninger.

Fordi produktet fortsat er ved at blive testet, forventer Dinex først for alvor at kunne udnytte det nye filter til lastbiler, når EU i 2020 efter planen skærper miljøkravene yderligere.

Til den tid vil man stå med et gennemtestet produkt, baseret på den ny teknologi. Læs mere om Institut for Kemi,- Bio- og Miljøteknologi.

Læs mere om Dinex

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden

Redaktionen afsluttet: