Skip to main content
DA / EN

Videooptagelser kan mindske antallet af fejl på akutstuerne

Kommunikationsfejl på sygehusenes akutstuer stjæler dyrebare tid fra personalet og kan føre til forkert behandling af patienterne. Videooptagelser kan forbedre kommunikationen, viser forskning

Læger, der står med ryggen til eller mister udsynet til en akut syg patient på grund af en dårligt placeret computerskærm. Nervøse patienter, der giver upræcise svar. Sygeplejersker, der tilsidesætter egen viden, fordi en læge øverst i hierarkiet har en anden holdning til en behandling.

Handlinger som disse kan finde sted i en travl hverdag på sygehusenes akutafdelinger - og ofte uden at personalerne er bevidste om, at de sker. Men disse ubevidste handlinger kan få betydning for, om et patientforløb går godt eller dårligt.

Det forklarer Sarah Bro Pedersen fra Institut for Sprog og Kommunikation, der i sin ph.d.-afhandling har undersøgt, hvordan akutlæger- og sygeplejersker kommunikerer med hinanden og patienterne.

Kameraet afslører de små fejl

- Jeg har set, hvordan en læge, der står med ryggen til, gør patienterne utrygge og spilder dyrebar tid. Og jeg har set, hvordan en sygeplejerske af hensyn til rollehierarkiet på akutstuen har negligeret egen viden, med det resultat at en patient modtog en forkert behandling. I yderste konsekvens kan de her fejl betyde forskellen på liv og død, siger hun.

I to måneder har hun filmet arbejdsgangen på to akutstuer på Køge Sygehus – for dernæst at analysere optagelserne. I analyserne kiggede hun på stemmeføring, øjenkontakt, interaktion og kropssprog, men også normer, regler og værdier på afdelingen.

- Videooptagelser er den mest objektive dokumentation og er nødvendig for at fange de her små processer, der kan føre til fejl, siger hun.

Nyuddannede spilder tid på procedurerne

En af den unge forskers vigtigste observationer er, at især nyuddannede læger kan blive bedre til at udnytte den sparsomme tid med patienterne og ikke at bruge unødvendigt mange kræfter på for eksempel at udfylde de elektroniske patientjournaler.

- De forfalder oftere til at skrive alt ned og formår ikke at få de væsentlige oplysninger fra patienten med det samme. Med den konsekvens, at de mister dyrebar tid, der går fra andre patienter, siger Sarah Bro Pedersen.Samtidig har de nyuddannede læger en tendens til at kommunikere med patienterne i det sprog, de kender fra lærebøgerne, og de glemmer at være til stede i den konkrete situation:

- De kommer til at vende ryggen til patienten, taler i fagtermer og udfylder journalerne i stilhed, mens de erfarne læger udfylder journalerne i dialog med patienterne og giver patienten mulighed for at korrigere for misforståelser, forklarer Sarah Bro Pedersen.

Hierarki fører til procedurefejl

En anden vigtig observation er, at rollehierarkiet i akutteamene kan være skyld i, at der træffes forkerte beslutninger.
På en optagelse er en erfaren sygeplejerske og en nyuddannet læge uenige om en behandling af en patient.

Da lægen bøjer sig for sygeplejerskens argumenter, trækker sygeplejersken pludselig i land og siger, at de bør gøre, som lægen vurderer uden at have nogen grund til pludselig at ændre mening.

- Da jeg efterfølgende talte med lægen og sygeplejersken var de enige om, at sygeplejersken havde haft ret, og de var begge af den opfattelse, at lægen havde dikteret beslutningen. Men virkeligheden var, at sygeplejersken trak sig. Ingen af dem var altså klar over, at rollehierarkiet havde været medvirkende til den fejl, der blev begået, forklarer Sarah Bro Pedersen.

Op mod 70 procent af de menneskelige fejl, der sker i sektoren, er ifølge Sarah Bro Pedersen relateret til dårlig kommunikation og manglende koordinering. Og det tal kan godt blive lavere mener SDU-forskeren.

Af Kathrine Højte Lynggaard, kaly@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden

Redaktionen afsluttet: