Skip to main content
DA / EN

Snak bøger i arbejdstiden

Ansatte er begyndt at danne læseklubber i arbejdstiden. Det giver et mentalt fællesskab, som kan komme virksomheden til gode

De seneste år er læseklubber begyndt at skyde op på de danske arbejdspladser. Midt i arbejdstiden mødes ansatte for at diskutere den seneste bog af Jussi Adler-Olsen eller Ken Follet. Og i nogle tilfælde stiller virksomhederne også et lille bibliotek til rådighed eller arrangerer foredrag med forfattere.

- Set ud fra et HR-synspunkt er det en rigtig god udvikling. Målet er, at sådan en fælles interesse kan bygge broer mellem ansatte fra forskellige afdelinger. Tidligere tænkte ledelsen næsten udelukkende i at tilbyde de ansatte fællesaktiviteter inden for motion og idræt. Men nu er der også fokus på den åndelige del, siger Jeanette Lemmergaard fra Syddansk Universitet.

Hun er leder af Institut for Marketing & Management og forsker blandt andet i HR, ledelse og virksomhedskultur.

Tanken med læseklubberne er altså, at Pia fra lønkontoret pludseligt kan få et fællesskab med Jette og Erik fra produktionen. Og ofte vil deres samtaler udvikle sig, så de også trækker mere private og uformelle holdninger ind, når de diskuterer en bog.

Læseklubber opstår af flere grunde

Ifølge Jeanette Lemmergaard opstår nogle virksomheds-læseklubber, fordi ledelsen selv er opmærksom på den sociale kapital, der kan ligge i, at medarbejdere mødes på tværs af hierarkier og kontorlandskaber.

Andre gange skyldes læseklubberne ildsjæle blandt ansatte.

Og selv om diskussionerne foregår i arbejdstiden, mener hun, at læseklubberne kan være en værdifuld nyskabelse for ledelsen.

Læseklubber skaber kreativitet

- Der er generelt god dokumentation for, at indsatser der fremmer den mentale sundhed, har en positiv effekt. Den kan øge kreativiteten og arbejdsglæden hos de ansatte, siger Jeanette Lemmergaard og tilføjer, at læseklubberne til en vis grad også kan bruge strategisk:

- Har arbejdspladsen eksempelvis ansatte med forskellig etnisk baggrund, er det oplagt at læse og diskutere en roman om kulturforskelle. Det kan medvirke til en fælles forståelse, fortæller HR-forskeren.

Jeanette Lemmergaard påpeger, at læseklubber på arbejdspladser også kan have en gavnlig effekt på virksomhedens image.

- Det har i en årrække været velset at tage et medansvar for de ansattes fysiske sundhed og for eksempel arrangere motion for dem. Hvis ledelsen nu kan vise, at den også har tiltag, der skal fremme det mentale velbefindende, er det også en måde at profilere sig på som virksomhed, siger hun. Læs også: Hver sjette har læesebesvær

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

a href="https://www.sdu.dk/-/media/files/epage/nyheder/nyviden/2015/187877+ny+viden+1+2015_web.pdf">Se artiklen i Ny Viden:

Redaktionen afsluttet: