Skip to main content
DA / EN

44,5 millioner til forskning i diabetesmedicin

Udenlandske investorer sikrer fortsat udvikling af ny medicin mod type 2-diabetes. Dermed kan SDU og University of Glasgow grundlægge biotek-virksomheden Caldan Therapeutics. Resultatet af forskningen kan få betydning for diabetikere verden over

I dag findes der 390 millioner diabetikere verden over, og antallet af nye tilfælde er stigende. Da ni ud af ti diabetespatienter har type

Trond Ulven

2-diabetes, er markedet for lægemidler mod type 2-diabetes i hastig vækst. De økonomiske interesser er betydelige, og det afspejler sig i de udenlandske investeringer i en ny dansk-skotsk virksomhed, som udspringer af forskning på SDU og University of Glasgow.
Forskere fra de to universiteter har fundet en lovende mulighed for at udvikle en mere effektiv behandling mod type 2-diabetes, og udenlandske investorer har set potentialet.
De skyder 44,5 millioner kroner i projektet, og dermed har universiteterne fået mulighed for at starte biotek-virksomheden Caldan Therapeutics, hvor forskerne skal udvikle det nye lægemiddel.

Samarbejde med Skotland

– Det har været interessant at se, hvordan interessen er eksploderet, siden vi begyndte at arbejde på de receptorer, som lægemidlet skal virke gennem. I modsætning til det meste af den medicin, der er på markedet, har disse receptorer en række effekter forskellige steder i kroppen, som tilsammen modvirker diabetes, og vi håber, at en samtidig aktivering af de to receptorer vil resultere i et effektivt og trygt medikament, siger professor i medicinalkemi Trond Ulven fra SDU.
Han står i spidsen for den forskergruppe på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, som gennem de seneste ti år har forsket i fedtsyre-receptorer. De er centrale i udviklingen af det nye banebrydende lægemiddel, som skal virke samtidig på de to receptorer.
For fem år siden begyndte forskningsgruppen at samarbejde med University of Glasgow, hvor det danske hold designer og syntetiserer nye stoffer, som virker gennem receptorerne, og det skotske forskerhold undersøger stoffernes aktivitet på receptorerne.

Virker også forebyggende

– En del resultater tyder på, at aktive-ringen af en bestemt fedtsyre-receptor kan hjælpe med at holde vægten nede, og det er meget vigtigt, fordi mange diabetespatienter er overvægtige. Overvægt er en faktor, som er med til at udløse type 2-diabetes, siger Trond Ulven.
– Mange af de lægemidler, som findes på markedet nu, medfører en risiko for, at diabetikere får for lavt blodsukkerniveau, og mange bidrager også til overvægt. Det nye middel vil være meget tryggere, da det kun vil øge insulinudskillelsen når blodsukkerniveauet er forhøjet, forklarer Trond Ulven. – I tillæg forventer vi, at midlet vil øge kroppens insulinsensitivitet, sænke inflammation og modvirke overvægt.
Inden nye lægemidler kan komme på markedet, skal de gennem adskillige kliniske tests og godkendelser, som kan tage op til 10 år. Sandsynligheden for succes er lav, men de nuværende resultater fra det dansk-skotske forskerteam har altså pirret investorerne så meget, at de tidligt i projektet har lagt millioner på bordet.
Investeringerne på 44,5 millioner kroner i Caldan Therapeutics er den største investering i første runde i et spinout startet af SDU.


Af Stine Charlotte Hansen, stich@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden

Redaktionen afsluttet: