Skip to main content
DA / EN

En god iværksætter forstår at bruge sit netværk

Hvorfor lykkes det nogle iværksættere at starte virksomhed, mens andre giver op? Sociale evner og støtte fra netværket har afgørende betydning, viser et nyt forskningsprojekt

I Danmark bliver der årligt startet omkring 30.000 virksomheder. Langt flere danskere overvejer dog at starte virksomhed, men lader det blive ved overvejelserne. Men hvad er grunden til, at nogle iværksættere beslutter sig for at starte virksomhed, mens andre iværksættere giver op, før de reelt har startet virksomhed?
Det spørgsmål har været omdrejningspunktet for et netop afsluttet forskningsprojekt, der har fulgt 800 danske iværksættere i den spæde opstartsfase.
– Vi ved ret meget om, hvad der sker med virksomhederne, efter de er startet, men vi ved meget lidt om, hvad der sker, inden de starter, siger Kim Klyver, manden bag projektet.
Iværksætterne i projektet var alt fra små iværksættere som frisører til hurtigt voksende it-virksomheder. Efter et år havde 37 procent af dem startet virksomhed, 31 procent var stadig i opstartsfasen, mens 33 procent havde givet op. Om iværksætterne startede virksomhed eller ej afhang i høj grad af, om de formåede at bruge deres netværk.
– Der er størst sandsynlighed for, at man starter en virksomhed, hvis man har sociale evner og er i stand til at snakke med andre mennesker og afkode dem. Man skal også være motiveret til at bruge sit netværk aktivt og være komfortabel ved for eksempel at spørge om hjælp, siger Kim Klyver, der er ph.d. i entreprenørskab og nylig tiltrådt professor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet.

Følelsesmæssig støtte er vigtig i starten

Det er væsentligt, at iværksætteren evner at bruge sit netværk, fordi netværket giver adgang til ressourcer, som iværksætteren ikke selv har, forklarer Kim Klyver.
Netværket kan give nyttig information, viden og råd om for eksempel marked og kundegruppe; det kan hjælpe med praktiske ting som for eksempel butiksindretning; og det kan yde økonomisk støtte i form af lån. Endelig kan netværket give følelsesmæssig støtte i form af opbakning. Og særligt den følelsesmæssige støtte er vigtig i opstartsfasen, viser forskningsprojektet.
– Det interessante er, at det varierer, hvilken form for støtte iværksætterne har brug for. Tidligt i forløbet, når man skal tage den svære beslutning om, hvorvidt man overhovedet skal starte, er den følelsesmæssige støtte vigtig. Da handler det om at engagere sig og blive bekræftet i, at det er en god beslutning. Ens omgangskreds skal anerkende og støtte op omkring det, siger Kim Klyver.

Netværksmøder er for konstruerede

Et netværk er imidlertid ikke noget, man bare lige kan skabe.
– Ens netværk skabes løbende og er ikke noget, man kan skabe pludseligt, når man vil starte virksomhed. De netværk, der får betydning, dannes i tilfældige sammenhænge. Man får tillid til hinanden og senere opdager man, at man kan bruge det netværk til noget, siger Kim Klyver.
Og det mangler der forståelse for fra politik side, mener han. Kommuner og regioner har masser af networking-initiativer, men udbyttet af eksempelvis netværksmøder er efter Kim Klyvers mening ringe.
– Netværksmøder bliver ofte for instrumentale. Det at mødes bliver konstrueret og kalkuleret, og det synes danskerne nærmest er lidt ulækkert, siger Kim Klyver og uddyber:
– Antagelsen er, at man kan skabe netværk i nuet. Men den følelsesmæssige støtte er vigtig, særligt i opstartsfasen, og den kan man ikke få fra et netværksmøde. Den får man fra familie, venner og bekendte. Man skal udnytte det netværk, man allerede har.
Af Anne Dahl Bertelsen, annedb@sdu.dk

Se artiklen i Ny Viden: 

 

Redaktionen afsluttet: