Skip to main content
DA / EN

Rødspættens bevægelser hjælper forskere

En fladfisk kan få stor betydning for, hvordan vi benytter undervandsrobotter fremover

En rødspætte lader sig føre med tidevandet, når den bevæger sig rundt i havet. På den måde kan fladfisken komme længere rundt, fordi den sparer energi, når den flyder med strømmen.

Rødspættens specielle måde at manøvrere på har inspireret en forsker i marineteknologi.
 
Det fortæller Jerome Jouffroy, som er lektor og ph.d. i kontrolsystemer ved Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet.

Jerome Jouffroy har forsket i, hvordan man kan overføre rødspættens effektive strategi til en bestemt type undervandsrobotter, som forskerne bruger til at måle blandt andet saltindholdet, temperaturen og iltindholdet i havet. Den viden bliver ofte brugt i forskning i forbindelse med global opvarmning eller for at undersøge havenes velbefindende.

Nuværende robot er upraktisk

En af de mere populære undervandsrobotter blandt forskere er den såkaldte ”vertical profiler”. Det er en cylinder-lignende genstand, der bevæger sig lodret op og ned i vandet for at samle data i forskellige havdybder.

Hvis en forsker skal bruge en ”vertical profiler” i dag, er det nødvendigt, at han sejler ud med et skib for at sætte den i havet, fordi undervandsrobotten bevæger sig op og ned det samme sted eller driver passivt med strømmen.

Hvis forskeren vil have sit udstyr igen, kommer han tilbage med skibet og samler sin ”vertical profiler” op - måske for at sejle videre, så han kan sætte den i vandet for at måle i et andet område.

Kostbart at flytte robot

Men nogle gange er et skib for bekosteligt, og forskeren lader undervandsrobotten ligge i havet som skrald.

- Det kan koste op til flere hundrede tusinde euro om ugen at sejle ud med et skib. Det er dyrt og tidskrævende, siger Jerome Jouffroy.

Problemet kan løses ved at bruge mere intelligente programmer i robotterne, så de selv kan bevæge sig rundt. Hvis forskeren kan få undervandsrobotten til at opføre sig som en rødspætte, er det ikke længere nødvendigt at sende et skib ud alene for at samle den op og sætte den ud et nyt sted, og man kan undgå, at robotten ender som affald i havet.

Programmet kan kodes, så den gør som rødspætten og flyder med strømmen, når tidevandet bevæger sig i den rigtige retning.

Ny robot skal testes i Nordsøen

I løbet af det næste års tid vil Jerome Jouffroy sammen med sine studerende på Mads Clausen Instituttet søsætte og teste en intelligent prototype af en ”vertical profiler”, som de har programmeret til at opføre sig som en fladfisk.

Testen finder sted i Nordsøen, hvor miljøet er passende, fordi det er strømfyldt og højst omkring 200 meter dybt, så undervandsrobotten kan hvile på havbunden. De kan indkode, hvornår tidevandet og dermed strømmen skifter. De kan også give den instruktioner gennem satelitter, når den flyder på overfladen.

Og når den er programmeret til det, burde prototypen være i stand til at flytte sig udelukkende ved hjælp af strømmen og selv vende tilbage til det ønskede sted. Hvis det virker, kan det blive en stor hjælp for forskere verden over.

Af Stine Charlotte Hansen

Se hele artiklen i Ny Viden: 

 

Redaktionen afsluttet: