Skip to main content
DA / EN

Unge lærer om ensomhed

Sociale regler og klassekontrakter er nogle af de tiltag, som skal mindske ensomhed blandt gymnasieelever

- Unges ensomhed har tidligere været et overset problem herhjemme.  Men faktisk er ungdommen en af de faser i livet, hvor flest føler sig ensomme, fortæller Mathias Lasgaard.

Han er lektor på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og en af de eneste herhjemme, som forsker i unges ensomhed.

Han har tidligere i forbindelse med sin ph.d.-afhandling lavet en undersøgelse blandt gymnasieelever, som konkluderede, at seks procent af dem ofte føler sig ensomme. Det svarer til en til to elever i hver klasse.
- Det viser, at ensomheden sniger sig ind i alle samfundslag, påpeger Mathias Lasgaard.

Projekt Netwerk henvender sig til gymnasier

Mathias Lasgaard er ansvarlig for den forskningsmæssige side af et projekt, som hedder Projekt Netwerk. 
Projektet henvender sig i først omgang til gymnasierne og handler om at forebygge ensomhed.

- Målet er at udvikle nogle værktøjer, som sikrer, at de unge i forbindelse med deres studiestart får en større viden om ensomhed, fortæller Mathias Lasgaard og tilføjer:

- Et andet element i projektet har været en slags klassekontrakt – altså et sæt sociale regler for, hvordan eleverne skal opføre sig over for hinanden.

Klasseregler og makkerskaber

Skal alle eksempelvis inviteres med til fester? Hvordan sikrer man, at alle kommer til orde i diskussioner? Hvordan opfører man sig overfor dem, man ikke har så meget til fælles med?

Derudover får alle elever en makker, som de skal sidde ved siden af og være særlige ansvarlige for. I visse sammenhænge er makkerskaberne sat sammen i faste firmandsgrupper.

Desuden hører eleverne en række oplæg om ensomhed og vigtigheden i at søge hjælp. De skal også skrive stil om emnet.

Lærerne også involveret

Lærerne kommer på seminar for at lære mere om, hvordan man ser signalerne fra en ensom, og hvordan man efterfølgende skal tale med vedkommende.

-Min opgave har i første omgang været at evaluere den forebyggende del.  Og selv om jeg kan konstatere, at de fleste elever og lærere er glade for projektet, er der også nogle ting, som er blevet ændret. Eksempelvis pegede eleverne på, at det faglige niveau i oplæggene godt må være højere, fortæller Mathias Lasgaard.

- Det interessante er selvfølgelig også, om projektet kan forebygge ensomhed, men det kan vi ikke konkludere ud fra de nuværende tal. Men vi kan håbe, at projektet har en effekt på længere sigt, tilføjer Mathias Lasgaard, som udover at være lektor på Syddansk også er ansat ved Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Fakta
Længerevarende ensomhed kan føre til depression, angst, selvmordstanker og selvskade. Kroppen reagerer med stress og forhøjet blodtryk i en grad, der er lige så skadelig som at ryge 15 cigaretter eller mere om dagen. Kilde: Maryfonden

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden: 

Redaktionen afsluttet: