Skip to main content
DA / EN

Mellemledere er for usynlige

Mange danske virksomheder lader det være op til medarbejderne at lede sig selv. Men som det praktiseres mange steder, øger det risikoen for stress og dårligere resultat, advarer forsker

 Selvledelse på jobbet har nået et niveau, som efterlader de ansatte med uklare mål og udefinerede opgaver.  Og det kan i sidste ende gå ud over effektiviteten.

Det mener adjunkt Mette Lund Kristensen fra Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet.  Hun forsker i organisationsteorier og påpeger, at der er en række paradokser ved selvledelse, som vi bør forholde os til.

-Naturligvis argumenterer jeg ikke imod, at de ansatte skal involveres og have medejerskab. Men selvledelse har nogle faldgruber, som ledelsen tilsyneladende ikke er opmærksomme på, siger Mette Lund Kristensen.

Ansatte efterlades uden feedback

Hun peger på, at hverdagen på de fleste udviklings- og servicevirksomheder i dag foregår, uden at mellemlederne blander sig i de ansattes hverdag.

Men det betyder også, at de ansatte bliver efterladt uden feedback på deres opgaver og uden en følelse af at blive anerkendt.

Dertil kommer, at det ofte er op til dem selv at fortolke på, hvilken kultur arbejdspladsen eksempelvis har i forhold til mødetider, hjemmearbejdsdage, frokostpauser, deadlines, debatkultur og håndtering af konflikter.

Manglende styring skaber uformelle ledere

Ifølge Mette Lund Kristensen viser forskning, at der typisk opstår en uformel leder i grupper, der efterlades uden styring.

-Det betyder i praksis, at det bliver den stærkeste i gruppen, som kommer til at sætte reglerne, påpeger hun.

Mette Lund Kristensen fremhæver, at de fleste mennesker efterspørger grænser, og at sociologiske studier viser, at vi har det bedst med regler, der kan give os sikkerhed for, at det vi gør, er i orden.

-Derfor kan vores selvbestemmelse kun fungere, hvis vi også har klarhed, regler og gennemskuelighed. Det er en udfordring, direktionsgangene bør tage på sig, mener hun.

Mellemledere har egne projekter

Mette Lund Kristensen ser en tendens til, at mellemledere i dag ofte har fokus på egne projekter, mens der tilsyneladende ikke er samme prestige i at skabe resultater via medarbejderne. Ledelsen vægter heller ikke synlighed særlig højt.

- Der er kommet en kultur hos mellemledere om, at de ikke har tid til at give feedback på opgaver i dagligdagen. Det er interessant, fordi det er almindelig anerkendt, at det er afgørende for vores motivation, at vi også føler os anerkendt, siger Mette Lund Kristensen.
 
-Udfordringen med selvledende arbejdsformer må være at skabe et stabilt grundlag for medarbejderen. Selv om medarbejderne gerne vil lede sig selv, efterspørger de faktisk en tydelig ledelse, som er til stede i hverdagen. Lederen skal ikke nødvendigvis kontrollere men være en, som den enkelte medarbejder kan sparre med, fastslår Mette Lund Kristensen.

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden: 

Redaktionen afsluttet: