Skip to main content
DA / EN

Mystiske cirkler endelig opklaret

Er det bombekratere fra 2. Verdenskrig? Landingsmærker for rumvæsener? Endelig kan forskerne give en videnskabelig forklaring på de mystiske cirkler i vandet ud for Møns Klint

 

De første billeder dukkede op i 2008, da en turist ved Møns Klint spottede nogle sære formationer i vandet neden for de høje kalkklinter. I 2011 var de der igen, men biologer nåede aldrig længere end til at konkludere, at cirklerne bestod af ålegræsplanter i det lave vand.

Først nu kan biologerne, Marianne Holmer fra Syddansk Universitet og Jens Borum fra Københavns Universitet, forklare, hvorfor ålegræs, som normalt dækker store sammenhængende områder, optræder i cirkelform.

Cirklerne kan være op til 15 meter i diameter, og de består af frodigt voksende ålegræs. Inden i og uden for cirklerne ses ingen eller kun sparsomme forekomster af svækket ålegræs.

Mudder indeholder gift

- Vi har undersøgt det mudder, der samles i en ålegræscirkel og kan se, at det indeholder et stof, der er giftig for ålegræsset. Mudderet findes kun inde i cirklen; det er altså kun her, planterne bliver angrebet af gift, forklarer Holmer og Borum.

Giften er sulfid; et stof, der akkumuleres i havbunden ud for Møns Klint, fordi den er kalkrig og jernfattig.

- De fleste steder bliver mudderet skyllet væk fra den golde havbund, men ligesom træer kan holde på jord på en udsat bjergskråning, kan ålegræsplanterne holde på mudderet. Derfor bliver der samlet koncentrationer af sulfidholdigt mudder blandt ålegræsplanterne, forklarer forskerne.

Mudderlaget tykkest på midten

I den yderste kant af cirklerne er mudderlaget tyndt og uden ophobning af sulfid, og planterne vokser tæt og hurtigt. Men lidt inde mellem planterne bliver mudderlaget tykkere, og sulfiden ophobes til giftige koncentrationer.

- Ålegræspopulationer vokser vegetativt med udløbere, som breder sig radiært ud til alle sider, og derfor danner hver plante en cirkelformet bevoksning. Det er altså vækstformen, der giver cirkelformen, forklarer forskerne og fortsætter:

- Når den formodede forgiftning begynder at virke, starter den i den ældste og dermed inderste del af populationen, fordi der sker en øget frigivelse af det giftige sulfid og optagelse i planterne på grund af akkumulering af mudder. Slutresultatet er cirkelformen, hvor kun randen af cirklen overlever – ligesom hekseringe i en græsplæne.

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, Foto: Jacob T. Johansen

Se artiklen i Ny Viden: 

Redaktionen afsluttet: