Skip to main content
DA / EN

Sygemeldte træner sig raske

Træning og kursus hjælper borgere med kroniske ryg-, nakke- og skuldersmerter tilbage i arbejde

Kroniske smerter i muskler og led er årsag til cirka en fjerdedel af alle længerevarende sygemeldinger i Danmark. Især har mange ondt i ryg, nakke eller skuldre. Og antallet er stigende.

Det kan ses i mængden af dagpengesager, og det er en stor udfordring for mange danske kommuner at udbetale sygedagpenge til denne gruppe.

Men ny SDU-forskning viser nu, at fysisk træning og et kursus i hvordan man tackler kronisk lidelse gør, at mange af disse borgere kan melde sig raske igen.

Det er Lotte Nygaard Andersen fra Institut for Idræt og Biomekanik, der står bag forskningen, som tager udgangspunkt i 141 sygemeldte borgere med ryg-, nakke, eller skuldersmerter i Sønderborg Kommune.

Forskningen – som universitetets Institut for Psykologi også har været involveret i – danner grundlag for hendes ph.d.-afhandling ”Tilbagevenden til arbejde”, som hun forsvarede i begyndelsen af november.

Trods afhandlingens titel understreger den nyudklækkede forsker, at hendes undersøgelser ikke har sigtet direkte mod  den samfundsøkonomiske del i forhold til antallet af sygedagpenge-ydelser:

- Tidligere undersøgelser viser nemlig, at ledighed kan føre til blandt andet depression og identitetsproblemer, så det har i høj grad også handlet om, hvordan man kan hjælpe disse borgere tilbage på livets spor, siger hun.

Tre grupper

I forskningsprojektet blev de 141 sygemeldte borgere delt op i tre lige store grupper. I den ene gruppe blev der lavet et tilpasset træningsprogram til hver enkelt borger, som løb over 12 uger.

Den anden gruppe deltog gennem seks uger i kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” i kommunen, som bliver udbudt af Komiteen for Sundhedsoplysning, og hvor man blandt andet får inspiration til, hvordan man kan leve et godt liv med sine kroniske smerter.

Den tredje gruppe var en referencegruppe, altså en sammenligningsgruppe, som hverken fik træningsprogram eller kursus.

Glædeligt resultat

Da træningsforløbet og kursusforløbet sluttede, talte resultatet et tydeligt sprog. I træningsgruppen kunne 50 procent mod referencegruppens 36 procent melde sig raske. I kursus-gruppen meldte knap 47 procent sig raske. I træningsgruppen oplevede deltagerne blandt andet også meget færre smerter, end da undersøgelsen begyndte.

For Lotte Nygaard Andersen har det været et meget glædeligt resultat, ikke mindst fordi undersøgelsen er bygget op om nogle tiltag, som alle kommuner med hendes ord ”kan gå i gang med på mandag”, hvis de da ikke allerede er i gang. Nogle kommuner tilbyder nemlig allerede både kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” og træningstilbuddet med tilpasset fysisk træning.

– Disse sygemeldte borgere er en meget presset gruppe, de kan føle sig pressede i systemet, det kan være i behandlingssystemet og i det kommunale system. Deres lidelser er ikke synlige, så de kæmper ofte med at få en diagnose. Den situation kan borgerne have svært ved at acceptere, og der kan opstå konflikter, ja nogle gange med den allernærmeste familie. Oven i det hele er de ledige, og følelsen af ikke at være til nogen nytte fylder rigtig meget hos dem. Derfor er det også meget positivt, at vi med denne undersøgelse kan se, at de to tiltag rent faktisk kan være med til at hjælpe nogle af borgerne videre, så de bliver raskmeldte og vender tilbage til arbejde, siger Lotte Nygaard Andersen.

Trine Bergman, trb@sdu.dk

 Se hele artiklen i Ny Viden:

Redaktionen afsluttet: