Skip to main content
DA / EN

Da havet kom ind over Fyn

Syddansk Universitet er med i et af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter

Over 5000 mennesker blev i den sidste weekend i marts vidner til en af de største oversvømmelser i hundrede år i Danmark.

Flere millioner tons vand skyllede ind over Gyldensteen Strand på Nordfyn, men heldigvis var det hele planlagt.

Det gamle fjordområde har i 140 år været inddæmmet og brugt som landbrugsjord, men nu skal havet igen have lov at strømme ind over det nordfynske kystland.

Forskerne vil lære af naturen

Dermed får forskere en enestående mulighed for at studere, hvad der helt konkret kan ske, når vandstandene begynder at stige i danske farvande.

- Når vandstandene om få år begynder at stige, skal vi tage stilling til, hvilke lavtliggende kystområder vi vil beskytte med diger og dæmninger – og hvilke, vi vil lade oversvømme.  Og hvordan reagerer naturen på sådanne oversvømmelser? Hvilke planter og dyr vil klare sig, spørger professor Marianne Holmer.

Hun er leder af Biologisk Institut ved Syddansk Universitet og skal stå i spidsen for de biologiske undersøgelser i forbindelse med oversvømmelsen.

Strand bliver til kystlagune

Det storstilede projekt er finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.

- Når projektet er færdigt i 2021 vil vi stå med en unik viden om den biologiske og miljømæssige udvikling. Den viden kan hjælpe beslutningstagere i deres vurdering af, hvorvidt et oversvømmelsestruet område skal reddes ved øget digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand, siger Marianne Holmer.

Med oversvømmelsen bliver Gyldensteen Strand til en såkaldt kystlagune.

Vigtige miljømæssige funktioner

Kystlaguner har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner. Deres flora består af blandt andet havgræs, ålegræs og forskellige alger, som udgør et godt spisekammer for forskellige bunddyr, fiskeyngel og fugle.

Lagunerne er effektive til at lagre næringsstoffer, som eksempelvis vaskes ud fra landbrugsjorde, og de kan således udgøre et filter mellem land og hav. På det globale plan er de også vigtige, da de tilbageholder kulstof.

Oversvømmelsen har gjort Fyn cirka 214 hektar mindre.

Fotos: Lars Skaaning

Redaktionen afsluttet: