Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Om forskningen hos Sport and Health Sciences

Sport and Health Sciences arbejder meget med bevægelsesanalyser af forskellige sportsgrene og træningsformer med de nyeste teknologier såsom GPS og radiobølgebaseret tracking samt invasive metoder såsom blod- og muskelanalyser. Derudover arbejdet gruppen oftest tværfagligt, således at der også er en psyko-social tilgang til projekterne.

Enheden undersøger kardiovaskulære, muskeloskeletale, neurale (kognitive funktioner) og psyko/sociale aspekter relateret til elite- og motionsidræt samt fysisk aktivitet i folkeskolen. Disse emner belyses både i grundforskningsmæssig sammenhæng samt i form af mere anvendelsesorienterede kliniske og træningsvidenskabelige forskningsprojekter.

Forskningsaktiviteterne indenfor SHS er karakteriseret ved ofte at knytte basal grundforskning tættere sammen med mere anvendelsesorienteret forskning, og herunder at studere mekanismer for fysisk aktivitets sundhedsfremmende effekter.

SHS deltager endvidere i en række større forskningsprojekter udført i samarbejde med interne og eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere. Enhedens forskningsaktiviteter tager typisk udgangspunkt i den integrerede fysiologi, og de gennemførte studier har som oftest både anvendelsesorienteret og klinisk relevans.    

  

Læs mere om vores igangværende projekter

Se oversigt over forskningspublikationer

Læs om de metoder og teknikker forskningsenheden benytter

Sidst opdateret: 23.06.2023