Skip to main content
DA / EN

Evalueringer

Som en del af dit ph.d.-forløb, skal du i samarbejde med dine vejledere, løbende evaluere ph.d.-projektets progression, risici og opnåede resultater. De regelmæssige evalueringer danner grundlaget for eventuelle justeringer af planerne for den resterende studieperiode. Ved evalueringerne skal du præsentere dit projekt og din forskning. Typisk for din forskningsgruppe og de andre ph.d.-studerende på instituttet. Her får en second opinion på projektet fra de interne og eksterne evaluatorer.

Det følger af ph.d.-bekendtgørelsen, at den første regelmæssige evaluering er din ph.d.-plan, som skal sikre en hurtig forventningsafklaring mellem dig og din hovedvejleder om projektet, vejledningen og uddannelsen som helhed. Ph.d.-planen godkendes af ph.d.-udvalget, og skal fremsendes til ph.d.-skolen senest to måneder efter din indskrivning. Du kan læse mere om ph.d.-planen og hvad den skal indeholde her.

Når du er kommet lidt længere i forløbet, skal der afvikles endnu en evaluering i form af et statusseminar. Formålet med statusseminaret er at sikre et indledende overblik over ph.d.-forløbet med fokus på afgrænsning, kvalitet og progression i ph.d.-projektet. Hvis du er indskrevet på 5+3-ordningen, skal dit statusseminar afvikles 6-9 måneder efter, at du er indskrevet. Hvis du er indskrevet på 4+4-ordningen, skal dit statusseminar afvikles 12-15 måneder efter, at du er indskrevet. Du kan læse mere om statusseminaret her.   

Ph.d.-planen

Læs mere om ph.d.-planen og hvad den skal indeholde

Klik her

Statusseminar

Læs mere om dit statusseminar

Klik her

Sidst opdateret: 23.08.2021