Skip to main content

Medvejleder

Medvejleder skal være forskningsmæssigt kvalificeret inden for et tilsvarende eller tilgrænsende fagområde. Medvejleder kan være på adjunktniveau eller højere.

Medvejlederen bistår hovedvejlederen. Medvejleders opgaver aftales ved udpegningen, og vil normalt omfatte faglig sparring på udvalgte dele af forskningsprojektet.

 

Sidst opdateret: 13.12.2020