Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-skolens sekretariat

Ph.d.-skolens sekretariat, som er en del af enheden Personale & Økonomi, understøtter ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalg samt fagudvalg i arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af ph.d.-uddannelsen.

Herudover står sekretariatet naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning under din ph.d.-uddannelse omkring fx kurser, orlov, evalueringer, miljøskift, samarbejdsaftaler, vejlederskift, dispensationsansøgninger, formalia omkring indlevering af afhandlingen, bedømmelsesudvalg etc.

Sekretariatet vejleder både potentielle og nuværende ph.d.-studerende.

Som en del af din ph.d.-studerende skal du udover at indlevere ph.d.-afhandlingen, på ophold ved andre forskningsinstitutioner uden for SDU, opnå erfaring med videnformidling fx i form af undervisning og følge kurser. Sekretariatet tager sig bl.a. af formalia og godkendelse af disse kurser. Du vil i løbet af uddannelsen også skulle sende evalueringer af fremdriften i dit ph.d.-projekt ind til ph.d.-skolen.

Når du nærmer dig afslutningen af dit studie tager sekretariatet sig af sagsbehandling i forbindelse med din ph.d.-afhandling - herunder vejledning om formalia, nedsættelse af bedømmelsesudvalg, modtagelse, distribution af ph.d.-afhandlingen samt udarbejdelse af dit ph.d.-bevis. 

Sekretariatet er derfor med dig hele vejen under din ph.d.-uddannelse og sørger for at reglerne omkring din uddannelse bliver opfyldt.

Teamet bag ph.d.-skolens sekretariat er:

Kontorfuldmægtig Charlotte Pilgaard Møller
E-mail: cpm@sam.sdu.dk
Telefon: 6550 3198

AC-fuldmægtig Hans Christian B. Lauridsen
E-mail: hcbl@sam.sdu.dk
Telefon: 6550 3103

Du finder ph.d.-skolens sekretariat i Bygning 40, overetage (Indgang S)

 Kontakt ph.d.-skolens sekretariat

Du kan skrive til sekretariatets indbakke med dine spørgsmål eller efterspørgelser.

Send mail

Sidst opdateret: 26.02.2024