Skip to main content

Vejlederskift

Ph.d.-skolelederen kan udpege nye vejledere. Dette sker efter anmodning fra institutlederen. Til brug for anmodningen anvendes den tilhørende blanket, hvor både institutleder, den nye vejleder og den studerende giver tilsagn om vejlederskiftet.

Sidst opdateret: 11.05.2021