Skip to main content
DA / EN

Miljøskift

Som en del af ph.d.-uddannelsen skal du indgå i andre forskningsmiljøer, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3, uden for SDU. Miljøskiftet er en obligatorisk del af din ph.d.-uddannelse, hvor du får mulighed for at deltage i andre forskningsmiljøer og for at skabe nationale/internationale netværk til gavn for din videre karriere.

Ph.d.-skolen anbefaler at du som ph.d.-studerende opholder dig i en længere sammenhængende periode (3-6 måneder) i et andet forskningsmiljø, gerne i udlandet af hensyn til ph.d.-uddannelsens internationale niveau. Miljøskiftet bør planlægges, så du kan gennemføre din forskning og eventuelt deltage i kurser under opholdet.

Hvis et længerevarende miljøskifte i udlandet ikke er muligt eller ikke er fagligt relevant for dit ph.d.-projekt, skal det begrundes i ph.d.-planen. Du skal samtidig redegøre for, hvordan det obligatoriske miljøskifte vil blive afviklet ved en national forskningsinstitution eller privat forskningsvirksomhed.

Planlægning af miljøskifte

Planlægningen af dit miljøskifte sker i samarbejde med din hovedvejleder. Hovedvejlederen benytter typisk sine nationale og internationale netværk ifm. planlægningen af miljøskiftet i andre forskningsmiljøer. De endelige aftaler om miljøskiftet skal forhåndsgodkendes af din hovedvejleder og institutleder. Oplysninger om udlandsopholdet skal fremsendes til godkendelse hos ph.d.-skolelederen, når det er endeligt planlagt.

Spørgsmål om praktiske forhold under dit miljøskift

Hvis du har spørgsmål om praktiske forhold under opholdet i udlandet, skal du kontakte dit institutsekretariat eller SDU International.

Sidst opdateret: 12.08.2022