Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-uddannelsens indhold

Ph.d.-uddannelsen indeholder følgende elementer:

  • gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt (ph.d.-projektet), som afsluttes med en afhandling og en offentlig forsvarshandling
  • udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet
  • deltagelse i ph.d.-kurser  svarende til i alt 30 ECTS
  • deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsinstitutioner mv. (miljøskift)
  • opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden videnformidling af et omfang på 300 timer.

Når du er indskrevet på ph.d.-uddannelsen, er du indskrevet på et af vores seks ph.d.-programmer. Læs mere om de forskellige programmer her. Hvis din afhandling er artikelbaseret, er der forskellige retningslinjer du skal følge, ud fra dit ph.d.-program. 

 

 

 

Kurser

Læs mere om ansøgning om godkendelse af gennemført kursusaktivitet, selvstudie og meget mere vedr. kurser

Evalueringer, seminarer og kvalifikationseksamen

Læs mere om de forskellige seminarer, evalueringer eller kvalifikationseksamener som du kan møde på dit ph.d.-studie

Klik her

Ph.d.-uddannelsens afslutning

Læs mere om de elementer som indgår i ph.d.-uddannelsens afslutning

Klik her

Sidst opdateret: 18.09.2023