Skip to main content

Som ph.d.-studerende skal du, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2, gennemføre ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. Dette er uanset indskrivningsform. 1 ECTS-point er tilsvarende en arbejdsindsats på 25-30 timer. Kurserne skal godkendes af hovedvejlederen og ph.d.-udvalget. Vi anbefaler at du gennemfører kursusdelen inden for de første 1½-2 år af din uddannelse.

Hvis du er studerende på 4+4 ordningen, så gælder der særlige regler.

Du kan på PhD Courses finde kurser, som er udbudt af danske universiteter.

 

 

 

Sidst opdateret: 25.01.2022