Skip to main content

Som ph.d.-studerende skal du, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2, gennemføre ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. Dette er uanset indskrivningsform. 1 ECTS-point er tilsvarende en arbejdsindsats på 25-30 timer. Kurserne skal godkendes af hovedvejlederen og ph.d.-udvalget. Vi anbefaler at du gennemfører kursusdelen inden for de første 1½-2 år af din uddannelse.

Hvis du er studerende på 4+4 ordningen, så gælder der særlige regler.

Du kan på PhD Courses finde kurser, som er udbudt af danske universiteter.

 

 

 

Ansøgning om godkendelse af gennemført kursusaktivitet

Ønsker du at ansøge om godkendelse af gennemført kursusaktivitet? Udfyld venligt blanketten hertil.

Klik her for at finde blanketten

Selvstudie

Som ph.d.-studerende kan du lave et selvstudie i samarbejde med din hovedvejleder eller andre seniorkolleger, som kan indgå i dit kursusprogram.

Læs mere

Oversigt over tidligere godkendte kurser

Du kan finde oversigten over tidligere godkendte kurser her. Oversigten bliver opdateret løbende.

Klik her for at finde oversigten.

Sidst opdateret: 15.10.2021