Skip to main content
DA / EN

Journalistik

Som ph.d.-studerende skal du, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens § 7, stk. 2, gennemføre ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. Dette er uanset indskrivningsform. 1 ECTS-point er tilsvarende en arbejdsindsats på 25-30 timer. Kurserne skal sammensættes i samarbejde med hovedvejleder, og godkendes af ph.d.-udvalget efter gennemførelse af kursus. Vi anbefaler at du gennemfører kursusdelen inden for de første 1½-2 år af din uddannelse.

Hvis du er studerende på 4+4 ordningen, så gælder der særlige regler.

I løbet af dit ph.d.-forløb skal du deltage i et obligatorisk Responsible Conduct of Research-kursus.

Responsible Conduct of Research

Læs mere om det obligatoriske RCR kursus her

Klik her

Ph.d.-programmet

Læs mere om ph.d.-programmet i Journalistik

Klik her

Sidst opdateret: 13.12.2023