Skip to main content
DA / EN

Erhvervsph.d.

Et Erhvervs ph.d.-projekt er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Projektet gennemføres over tre år mellem en privat eller offentlig virksomhed, en Erhvervs ph.d.-studerende og et universitet. Som supplement til det faglige miljø - enten i virksomheden eller på universitetet - kan der tilknyttes en offentlig vidensinstitution, en såkaldt tredjepart. Som Erhvervs ph.d.-studerende ansættes man i virksomheden og indskrives på universitetet.

 

Processen

Ansøgningsmateriale (Projektbeskrivelse, CV, Publikationer, referencer, eksamensbeviser og vejlederblanket) sendes til ph.d.-skolen med henblik på at kandidaten og projektet bedømmes inden ansøgningen endeligt sendes til Innovationsfonden.
Ph.d.-skolen skal have ansøgningen senest en måned (også gerne før) inden ansøgningsfristen ved Innovationsfonden, for at fagudvalget kan nå at udarbejde en samlet bedømmelse.

Hvis du/I som kandidat/virksomhed ønsker et erhvervsph.d.-forløb hos Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal der i første omgang rettes henvendelse til det institut der huser det respektive fagområde. Her vil der kunne formidles kontakt til en potentiel hovedvejleder, samt instituttets forskningsstøttemedarbejder (SDU RIO), der vil være behjælpelig med den senere håndtering af bevillingen.

For at kvalitetssikre ansøgningen, og dermed styrke ansøgerens projekt og muligheder for at få godkendt et Erhvervs ph.d.-projekt, skal ansøgningen bedømmes af ph.d.-skolens respektive fagudvalg før ansøgningen sendes til Innovationsfonden. Ansøgningen skal være ph.d.-skolen i hænde senest 1 måned før Innovationsstyrelsen ansøgningsfrist udløber.

Ansøgning til Innovationsfonden kan fremsendes, når fagudvalget har bedømt ansøgningen. Fagudvalgets bedømmelse kan vedlægges ansøgningen til Innovationsfonden.


Såfremt der foreligger en positiv bedømmelse, kan kandidat, hovedvejleder og virksomhed, nu i samarbejde, sende ansøgningen til Innovationsfonden.
Husk altid at følge vejledningen på Innovationsfondens hjemmeside.

Ansøgningen til Innovationsfonden skal udarbejdes i samarbejde med den potentielle universitetsvejleder.  Den potentielle vejleder har forinden indhentet accept fra institutlederen til at stille sig til rådighed som vejleder, og til at projektet passer til instituttets forskningsprofil.

Et Erhvervs ph.d.-projekt skal godkendes af både Innovationsfonden og ph.d.-skolen, før indskrivning kan finde sted og projektet påbegyndes.

Ved ansøgning om godkendelse af et Erhvervs ph.d.-projekt skal Innovationsfondens E-ansøgningsblanket benyttes. E-ansøgningsblanket og ansøgningsfrister kan hentes her.

Modtager kandidaten en bevilling fra Innovationsfonden, vil instituttet sende en formel anmodning om indskrivning til ph.d.-skolen.

Kandidaten vil modtage et formelt indskrivningsbrev fra Ph.d.-skolen.

I forbindelse med fremsendelse af indskrivningsbrevet, vil den studerende blive bedt om, i samarbejde med hovedvejlederen, at udarbejde og fremsende en ph.d.-plan inden for de første to måneder, da denne skal være godkendt senest tre måneder efter indskrivningsdatoen. 

Indskrivning kan finde sted pr. den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft.

Ved indskrivning på 5+3 ordningen på ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemføres der i løbet af ph.d.-studiet tre evalueringer:

  • Evaluering efter 6-9 måneders indskrivning
  • Midtvejsevaluering efter 16-18 måneders indskrivning
  • Tredje evaluering efter 30 måneders indskrivning

Læs mere om ph.d.-forløbets evalueringer.

Erhvervsph.d.-ordningen

Læs mere om erhvervsph.d.-ordningen

Klik her

Sidst opdateret: 23.08.2021