Skip to main content

Økonomi

Ph.d.-bekendtgørelsen fastslår, at institutionen skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre uddannelsen. Det betyder, at en ansøger ikke kan blive indskrevet som ph.d.-studerende, før finansieringen (dvs. ansøgers løn og projektets driftsomkostninger m.m.) er sikret. Der er flere måder at finansiere et ph.d.-studium på. Fakultetet udbyder hvert år en række stipendier, ligesom Fakultetet også optager ph.d.-studerende, som selv finansierer ph.d.-studiet.

Man kan også gennemføre ph.d.-uddannelsen som ErhvervsPhD-studerende. Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet gennemføres over tre år mellem en privat virksomhed eller offentlig virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet.

Sidst opdateret: 23.08.2021