Skip to main content
DA / EN

Meritoverførsel og Deltid

Meritoverførsel

Der kan på ansøgningstidspunktet søges om meritoverførsel for projektrelevant forskning, relevant erhvervsarbejde efter kandidateksamen og/eller ph.d.-kurser gennemført før ph.d.-studiestart under forudsætning af at de ikke indgår i kandidatuddannelsen. Meritoverførsel vil medføre en tilsvarende reduktion af stipendieperioden. Ansøgning om merit behandles af ph.d.-udvalget.

Indskrivning på Deltid

Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan i særlige tilfælde tilrettelægges som et deltidsstudium, hvis ønsket er begrundet i relevante hensyn. Begrundet ansøgning om indskrivning på deltid skal indsendes til dekanen via ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra institutlederen. Et ph.d.-studium på deltid må normalt højst vare 6 år. Vilkårene for deltidsindskrivningen fastlægges i aftale mellem den ph.d.-studerende, evt. den eksterne samarbejdspartner og ph.d.-skolen.

Sidst opdateret: 19.07.2022