Skip to main content
DA / EN

Sådan søger du om indskrivning

Indskrivning med ansættelse

Hvis du søger om indskrivning med ansættelse som ph.d.-studerende kan du  finde ledige stipendier.

Har du spørgsmål til ansættelsesproceduren kan du rette henvendelse til personalekontoret.

Indskrivning uden ansættelse

Hvis du søger om indskrivning uden ansættelse som ph.d.-studerende skal du udfylde ph.d.-skolens ansøgningsskema. Der er en årlig ansøgningsfrist den 1. oktober. Herefter vil indkomne ansøgninger blive behandlet. Der kan forventes svar i november eller december. Ansøgning med relevante bilag sendes til phdsek@sam.sdu.dk eller pers.sc@sam.sdu.dk. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren her.

Bemærk, at indskrivning uden ansættelse ved Syddansk Universitet forudsætter at udgifterne til ph.d.-uddannelsen finansieres på anden vis, typisk af den ph.d.-studerende selv eller en ekstern bevillingsgiver, der er arbejdsgiver for den ph.d.-studerende.

I forbindelse med samarbejde mellem f.eks. offentlige institutioner eller private partnere og ph.d.-skolen vedrørende (sam)finansiering af ph.d.-forløb, skal der indgås en formaliseret samarbejdsaftale mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole og institutionen/den private partner. For yderligere information se her.

Vejledninger til udarbejdelse af projektbeskrivelser

Her finder du vejledninger til udarbejdelse af projektbeskrivelser

Klik her

Sidst opdateret: 22.05.2024