Skip to main content

Bliv ph.d.-studerende

Ansøgningsprocedure

Her finder du ansøgningsskemaet

Hvis du har spørgsmål til det forskningsfaglige indhold i din ansøgning, så skal du henvende dig til kontaktpersonen i det relevante opslag.

 1. Husk ansøgningsfristerne for det relevante stipendieopslag

 2. Forbered projektbeskrivelsen. Husk at projektbeskrivelsen skal være relateret til det opslåede stipendium. (Projektbeskrivelser, der ikke er det, kommer ikke i betragtning).
  Der er helt specifikke krav til projektbeskrivelsens omfang og indhold, fx er det meget vigtigt, at du laver en tidsplan.
  Læs mere om projektbeskrivelsen

 3. Forbered al relevant dokumentation. Vær sikker på at al information omkring din uddannelsesmæssige baggrund er dokumenteret korrekt.
  Se krav til dokumentation

 4. Valg af vejleder. Din primære vejleder (hovedvejleder) skal være professor eller lektor på Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet. Hvis du ikke allerede kender til en potentiel vejleder, kan du kontakte institutlederen og bede om råd til valg af vejleder. (Du behøver dog ikke at have en forhåndsaftale med en vejleder for at ansøge).
  For nogle kan det være relevant at have en bivejleder, men dette skal du ikke søge om før efter indskrivning.

 5. Indsend ansøgningen. Alle ansøgninger skal indsendes gennem det elektroniske ansøgningssystem Sdujob via linket "ansøg online". Ansøgningsskemaet findes under de enkelte stipendieopslag. Bemærk venligst, at ansøgninger der indsendes efter ansøgningsfristens udløb ikke vil komme i betragtning.

 6. Bedømmelsesprocedure. Efter ansøgningsfristens udløb vil du blive orienteret af fakultetsadministrationen via det elektroniske ansøgningssystem om den videre proces. Bemærk, at så snart fristen er udløbet, vil al kommunikation om processen foregå via fakultetsadministrationen, dvs. at du fx ikke må kontakte bedømmelsesudvalget direkte.


Sidst opdateret: 30.09.2020