Skip to main content
DA / EN

Ansøgningsprocedure

Ph.d.-stipendier bliver som regel slået op som stillingsopslag under ledige stillinger, men der er også mulighed for navngivne stipendier i forbindelse med forskningsbevillinger.

 

Hvis du har spørgsmål til det forskningsfaglige indhold i din ansøgning, skal du henvende dig til kontaktpersonen i det relevante ph.d.-stillingsopslag eller det institut, du ønsker at tilknyttes, hvis du ikke søger gennem et stillingsopslag. Ph.d.-skolen er ikke administrativt tilknyttet ansøgningsproceduren, og kommer først på spil, når instituttet indstiller en kandidat til indskrivning.

Læg mærke til og husk ansøgningsfristen på stillingsopslaget.

Forbered projektbeskrivelsen

Der er helt specifikke krav til projektbeskrivelsens omfang og indhold, som du kan læse mere om under projektbeskrivelsen. Husk at projektbeskrivelsen skal være relateret til den ph.d.-stilling, du søger.  

Dokumentation

Forbered al relevant dokumentation. Vær sikker på at al information om din uddannelsesmæssige baggrund er dokumenteret korrekt.

Valg af vejleder

Din hovedvejleder skal være lektor eller professor på Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet. Hvis du ikke allerede kender til en potentiel vejleder, kan du kontakte institutlederen og bede om råd til valg af vejleder, og du behøver ikke at have en forhåndsaftale med en vejleder for at ansøge. Du finder kontaktoplysninger på begge de humanistiske institutter i bunden af denne side.

For nogle kan det være relevant at have en bivejleder, men dette skal du ikke søge om før efter indskrivning.

Indsend ansøgningen

Når du har samlet, udfyldt og udarbejdet alle relevante dokumenter, skal du uploade dem på SDUjob via det stillingsopslag for den ph.d.-stilling, du gerne vil søge.

Bedømmelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb vil du blive orienteret af administrationen om den videre proces, også hvis din ansøgning er blevet afvist. Bemærk, at så snart fristen er udløbet, vil al kommunikation om processen foregå via administrationen, dvs. at du fx ikke må kontakte bedømmelsesudvalget direkte.

Meritoverførsel

Du kan søge om meritoverførsel for allerede udført kursusaktivitet, formidlingsaktivitet eller miljøskift samtidig med at du søger en ph.d.-stilling. Merit vurderes på baggrund af gennemførte studieaktiviteter og derefter vurderer ph.d.-skolen hvilket anciennitetstrin, du har.

Godkendt ansøgning

Ansøgningsprocessen bliver administreret af institutterne, og hvis instituttet anbefaler at ansætte eller dig, anmoder de ph.d.-skolen om at indskrive dig på ph.d.-skolen. Ph.d.-udvalget vurderer dernæst ansøgningen, og hvis de ikke har indsigelser, bliver du indskrevet på ph.d.-skolen. Du vil få et indskrivningsbrev herom, og du vil blive ansat på eller tilknyttet instituttet


Diagram over ansøgningsproceduren på den humanistiske ph.d.-skole på SDU