Skip to main content
DA / EN

Andre muligheder

Paragraf 15, stk. 2: Indlevering af afhandling uden forudgående studium

Under normale omstændigheder hænger afleveringen af en ph.d.-afhandling sammen med et forudgående ph.d.-studium. Der er dog nogle særlige situationer, hvor man kan få lov til at skrive en ph.d.-afhandling og aflevere den til bedømmelse alligevel. Du skal bruge dette skema til at søge om det. 

Hvis man på andre måder har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en ph.d.-uddannelse, kan man søge om at få lov til at skrive en ph.d.-afhandling og få den bedømt. Det kræver en anbefaling fra instituttet og ph.d.-skolelederen og godkendelse fra dekanen.

I særlige tilfælde kan dekanen også godkende indlevering af en ph.d.-afhandling fra en person, som ikke opfylder betingelserne for at blive indskrevet som ph.d.-studerende. Her kræver det også en anbefaling fra instituttet.

Hvis man har skrevet artikler om emner, der er relevante for en ph.d.-afhandling, kan man også søge om at få lov til at skrive sin ph.d.-afhandling på baggrund af disse. Hvis artiklerne er skrevet i samarbejde med andre, skal deres bidrag også dokumenteres.

Endelig kan man søge om at få lov til at indlevere flere afhandlinger, der handler om beslægtede emner eller bruger samme metode, som sin ph.d.-afhandling. Hvis man gør det, skal man også skrive en sammenfattende redegørelse.

 

Dobbeltgrad

Ph.d.-bekendtgørelsen giver mulighed for, at SDU og en udenlandsk samarbejdsinstitution som led i en gensidig forpligtende samarbejdsaftale kan forsyne et afsluttende ph.d.-bevis med en påtegning (fælles grad) eller udstede hvert deres bevis (dobbeltgrad) for samme uddannelse, således at stipendiaten får en grad fra to institutioner. Ph.d.-skolen på Humaniora udsteder kun dobbeltgrader. En dobbeltgrad kan gives både med SDU som værtsuniversitetet, eller med en udenlandsk institution som værtsuniversitetet. Kontakt Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation eller Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse for at høre om mulighederne for dobbeltgrader.