Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

På Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt, er der en lang tradition for forskning. Denne har især fokus på den patientnære forskning inden for de pædiatriske subspecialer, men også inden for sundhedstjenesteforskning

Gruppens organisatoriske forankring og historik

Forskningsenhed ved Børne- og Ungeafdelingen er en del af Syddansk Universitetshospital, som dækker alle hospitaler i region Syddanmark, og er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning.

Forskningsgruppen har igennem mere end 25 år haft tilknyttet en professor og et vekslende antal lektorer. Der er løbende udgået ph.d.‘er fra afdelingen, og der har årligt været publiceret mellem 25 og 40 peer-reviewede artikler.  

Gruppens arbejdsmål

Forskningen tager udgangspunkt i, at afdelingen er en regionsafdeling, hvor der især undersøges, behandles og plejes børn med ”almindelige lidelser”. Fokus er derfor på den patientnære forskning, hvor en tværfaglig tilgang er vigtig. Afdelingen tilstræber desuden at involvere brugerne i forskningsprocessen. Det overordnede formål er at bidrage til opbygning af ny viden, der kan implementeres i afdelingen med henblik på at forbedre behandling og pleje af børn og unge samt sikre og forbedre patient/forældre tilfredsheden.

Forskningsområder og samarbejde

Forskningsenheden har især fokus på forskning i:

  • Medfødte misdannelser
  • Infektionssygdomme
  • Astma/allergi
  • Diabetes
  • Neonatologi
  • Forskning i kommunikation og organisation

Gruppen samarbejder med regionale, nationale og internationale grupper for at bidrage til forskning i sjældnere sygdomme og for at øge det eksterne samarbejde inden for forskning og klinik for de for afdelingen relevante patientgrupper. Desuden er der en lang tradition for at deltage i forskning og forskningsopbygning i udviklingslande.

 

Læs vores forskningsstrategi

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 03.04.2023