Skip to main content

Søren Cold

Overlæge, Ph.D.

Email: soeren.cold@rsyd.dk

Neoadjuverende behandling, palliation, kommunikation

Soren Cold