Skip to main content

Jens Kjeldsen

Professor, ph.d.

Telefon: Tlf.: 6541 5986
Email: Jens.Kjeldsen@rsyd.dk
Webside: PURE

Jens Kjeldsen er professor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og leder af forskergruppen for inflammatoriske tarmsygdomme under forskningsenheden for Medicinsk Gastroenterologi. Han forsvarede i 1996 sin ph.d. om behandlingsstyring af kronisk inflammatoriske tarmlidelser.

Jens Kjeldsen har været tilknyttet forskningsenheden siden starten af 90´erne og han har ifm. sin forskning opnået et indgående kendskab til de udfordringer patienter med inflammatoriske tarmsygdomme står overfor.

Jens Kjeldsen arbejder løbende på at udvikle og optimere behandlingsstrategier for inflammatoriske tarmsygdomme, og han er meget engageret i både forskning og undervisning. Han er en af hovedkræfterne bag den patientskole, der er etableret ved OUH for patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme og det nære, kliniske samarbejde med andre afdelinger omkring disse patienter. Han er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme, der bl.a. har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og har være formand for styregruppen bag Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme. Han er medlem af ph.d.-udvalget på Sundhedsvidenskab. Aktuelt gennemfører han sammen med forskere i Norden en større undersøgelse af betydningen af tidlig kraftig medicinsk behandling af patienter med risiko for alvorligt sygdomsforløb  (NORDTREAT)