Skip to main content

Redigere professors profiler

Alle professorerne kan efter 14.2 logge ind i PURE og redigere deres profil – herunder titel, CV osv. Hvis man har oprettet et ORCID bliver der løbende udregnes alt vedr. publikationer inklusive h-index – en stor fordel!

Venlig hilsen

Pernille Ravn

Redaktionen afsluttet: 05.02.2022