Skip to main content

Organiske, fleksible solceller, der gør en forskel

SDU CAPE udfører forskning og udvikling indenfor det tværfaglige felt mellem nanovidenskab og nanoteknologi. Forskningen er særligt relevant for opfyldelsen af FN's Verdensmål # 7, 11, 12 og 13.

 

Verdensmål #7 - Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Energi er afgørende for næsten alle store udfordringer og muligheder, som verden står over for i dag. Hvad enten det drejer sig om job, sikkerhed, klimaændringer, fødevareproduktion eller stigende indkomster, er adgang til energi for alle afgørende.  At arbejde hen imod dette mål er især vigtigt, fordi det hænger sammen med andre Verdensmål. Hos SDU CAPE arbejder vi på at udvikle forskellige typer devices, der høster, konverterer og lagrer solenergi, såsom organiske og perovskite solceller, elektrolyseceller og superkondensatorer, som er af afgørende betydning for en lang række anvendelser i bygninger, transport og industri.

Verdensmål ikon #7: bæredygtig energi

Verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Halvdelen af menneskeheden — 3,5 milliarder mennesker — bor i byer i dag, og 5 milliarder mennesker forventes at bo i byer i 2030. Derfor er det vigtigt, at effektiv byplanlægning og forvaltningspraksis er på plads til at håndtere de udfordringer, som urbaniseringen medfører. En af de største udfordringer er den stigende luftforurening i byerne. Hos CAPE udvikler vi devices til ren høst, konvertering og lagring af energi, der kan integreres i forskellige energi-, bygnings- og transportapplikationer, navnlig bygningsintegrerede solceller.

Verdensmål ikon #11: bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål #12: Ansvarlig forbrug og produktion

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion sigter mod at gøre mere og bedre med mindre ved at reducere ressourceforbruget, forringelsen og forureningen i hele livscyklussen, samtidig med at livskvaliteten øges. På nuværende tidspunkt er materialeforbruget af naturressourcer stigende, og der er løbende udfordringer med hensyn til luft-, vand- og jordforurening. Hos CAPE har vi særligt fokus på at udvikle grønne kemibaserede løsninger til bæredygtige devies til energihøst, herunder materialesyntese, selve materialer og bæredygtige forudsætninger til device-behandling.

Verdensmål ikon 12: ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål #13:  Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Klimaforandringerne påvirker nu alle lande på alle kontinenter. Det forstyrrer de nationale økonomier og påvirker liv, koster mennesker, samfund og lande dyrt i dag og endnu mere i morgen. Økonomisk overkommelige, skalerbare løsninger er nu tilgængelige for at sætte landene i stand til at rykke frem til renere og mere modstandsdygtige økonomier. Tempoet i ændringerne fremskyndes, efterhånden som flere mennesker gør brug af vedvarende energi og foretager en række andre foranstaltninger, der vil reducere emissionerne og øge tilpasningsindsatsen. Hos CAPE er vi på forkant med forskning og udvikling af rene energikilder med det lavest mulige CO2-fodaftryk og den økonomisk mest udbytterige tilbagebetalingstid for alle vedvarende energier — organiske, perovskite og hybride solceller.

Verdensmål ikon 13: Klimaindsats

Sidst opdateret: 02.08.2022