Skip to main content

Online møde i FLASH' EU projekt GALAXY

11.03.2021

Tre hele dage var dedikeret til at diskutere resultater, analyser og publikationer, da partnere fra FLASH' EU-projekt GALAXY mødtes online med partnere fra MicrobLiver-projektet. Selvom et onlinemøde ikke er det optimale format til videnskabelige diskussioner, beviste konsortiepartnerne igen, at det er muligt.

GALAXY er netop gået ind i det 6. og sidste projektår, og der er lagt op til et spændende videnskabeligt år for forskerne i GALAXY. Fire kliniske studier fra FLASH er en del af projektet. To af disse studier (’Studiet med raske Personer’ og ’Studiet om leversygdom og Alkohol’) er afsluttede, imens de to randomiserede studier(’Stop-arvæv Studiet’ og ’Ernæringsdrik studiet’) er ved afslutte behandlingen af deltagerne. Prøverne fra de fire studier analyseres i denne periode ved projektets samarbejdspartnere i Europa, mange af analyserne er afsluttede og de sidste afsluttes i løbet 2021. Det tre dages projektmøde blev brugt på at diskutere de resultater, der allerede nu kan ses herunder var der et særligt fokus på resultaterne, der fremkommer når de mange forskellige typer af analyser sammenholdes (multi-omics). Det er helt unikke multi-omics resultater, der forventes at komme ud af de to projektet GALAXY og MicrobLiver.

På programmet var også publikationsplaner fra alle partnere, præsentation af et nyt online sundhedsøkonomiskværktøj udviklet af Hans Olav Melberg fra Oslo Universitet, en detaljeret oversigt af Helene Bæk Juel, Københavns Universitet, over de mere end 20.000 forventede analyser fra MicrobLiver og GALAXY konsortierne og endelig en fremragende 'Omics for Dummies' præsentation af Mani Arumugam, Københavns Universitet.

GALAXY Portrætter

Foto af nogle af de forskere, der står bag GALAXY's resultater.