Skip to main content

Steno Samlingen

Steno Samlingen, ca. 1.400 bind, primært værker omhandlende den danske videnskabsmand Niels Steensen (Nicolaus Steno).
    
Niels Steensen (1638-1686), hvis latinske navn var Nicolaus Steno, var en dansk videnskabsmand, og foretog banebrydende forskning indenfor anatomi, geologi og teologi.
    
Samlingen er opkaldt efter dens emne, og indeholder omkring 1.400 værker, der omhandler emner med relation til Niels Steensen og hans arbejde. De mange værker er samlet af præsten og videnskabsmanden Gustav Schertz (1895-1971), som livet igennem beskæftigede sig med studier om Niels Steensen. Han skrev blandt andet i 1956 sin disputats om Niels Steensen, og udgav en del af Steensens værker i oversættelser. 

Tilgængelighed
Værker, der har været udlånt efter 1988, vil kunne findes i bibliotekets katalog. 
Der er udarbejdet en samlet registrant: Alfabetisk registrant over Gustav Scherz's bogsamling (Steno-samlingen). 1973. 
Samlingen opbevares i magasin, men er tilgængelig for udlån efter SDUB's normale låneregler.

Læs mere om Niels Steensen og Gustav Schertz i Dansk Biografisk Leksikon.
Eller i Gustav Schertz værkVom wege Niels SteensensKøbenhavn 1956.

Sidst opdateret: 19.02.2024