Skip to main content

Skjerbekarkivet

Skjerbekarkivet er samlet af ægteparret Thorkild og Esther Skjerbek og indeholder trykte materialer i form af udgaver af Henrik Pontoppidans værker, både danske og oversatte, antologibidrag, artikler (original og fotokopi), anden sekundærlitteratur såsom litteraturhistorier mm. Desuden indeholder arkivet selve kartotekskortene, som er blevet brugt til den Pontoppidan-bibliografi, som blev lavet af René Herring i samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
    Ester Skjerbek testamenterede samlingen til Pontoppidan Selvskabet og Center for Lingvistik ved Aalborg Universitet, som modtog den i 2002. I 2006/2007 blev samlingen overdraget til Syddansk Universitetsbibliotek. Samlingen formodes at indeholde en del dubletter, men også kopier af artikler mm. som vil være svære at skaffe igen.

Sidst opdateret: 19.02.2024